Dette trenger bedrifter for å lykkes!

Formueskatt og fagopplæring var to av stikkordene da bedrifter i Mandal møtte politikere for å diskutere attraktivitet og rammebetingelser.

#205

Thor Jørgen Tjørhom (Sp), Siri Mathiesen (NHO), Odd Omland (Ap), Tom Harald Svennevig (Umoe Mandal), Rune Vindsetmo (Edgars Bakeri), Fredrik von Zernichow (Nøsted Kjetting), Ingunn Foss (H), Tore Askildsen (KrF) og Tor S. Utsogn (Frp) hadde en god og åpenhjertig dialog om hva som kreves for å utvikle lønnsomme arbeidsplasser. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 30.08.17

Agder

Det var Tom Harald Svennevig og Umoe Mandal som var vertskap da NHO Agder inviterte til dialogmøte om attraktivtet og lønnsomme arbeidsplasser. Umoe-direktøren presenterte, sammen med Rune Vigmostad i Edgars Bakeri og Fredrik von Zernichow fra Nøsted Kjetting, noen av de viktigste utfordringene bedrifter i Lindesnesregionen opplever.

Umoe Mandal ser optimistisk på fremtiden, fordi de tror deres unike teknologi knyttet til hurtiggående båter kan stå foran et gjennombrudd i markedet. I den fasen selskapet er akkurat nå, er det imidlertid viktig å bevare den fleksibiliteten man i dag har knyttet til muligheter for å kunne justere bemanningen etter variasjonene i etterspørselen. Nøkkelen her er både innleid kompetanse, en åpning for midlertidig ansettelser og mindre byråkratiske permitteringsregler.

- For oss vil det viktigste alltid være å ha fast ansatte, fordi det er deres kompetanse vi er helt avhengige av. Men samtidig trenger vi fleksibilitet som gjør det mulig for oss å møte de variasjonene vi opplever i etterspørselen. I dag handler mye av det vi er beskjeftiget med om vedlikehold og service, men vi håper og tror at vi får et gjennombrudd for våre båter som kan brukes til å frakte mannskap til og fra installasjoner til sjøs. Dette gjelder både oljeselskaper og det vi nå ser komme innenfor havvind-installasjoner, sier Tom Harald Svennevig.

De hurtiggående båtene kan være en kostnadseffektiv måte å frakte mannskap på, som både er billigere, tryggere, mer miljøvennlig og bedre enn dagens helikoptertransport.  

Fredrik von Zernichow i Nøsted Kjetting er opptatt av hvordan formueskatten rammer norsk eierskap. - For vår del betyr denne skatten at vi hvert år må ta ut et ekstra utbytte av bedriften for å kunne betale skatten. Uten formueskatten kunne vi investert den samme summen i nye maskiner eller flere ansatte. Utenlandske konkurrenter har ikke denne ulempen, og derfor opplever vi formueskatten som en konkurranseulempe for norskeide bedrifter, sier Fredrik von Zernichow.

Rune Vigmostad i Edgars Bakeri mener også at formueskatten er hemmende for utviklingen av bedriften. Men han er også opptatt av å styrke fagopplæringen. - Dagens yrkesopplæring er gammeldags og ikke tilpasset næringslivets behov. Vi må åpne for mer skreddersøm i utdanningsløpet og sørge for at lærlingene er forberedt på å møte de behovene næringslivet har. Vi trenger også å heve yrkesfagenes status, så derfor skulle jeg blant annet ønske meg at vi kunne få til løsninger der deler av fagopplæringen også kan skje utenlands, sier han.

Ingunn Foss (H), Odd Omland (Ap), Tor Utsogn (Frp), Thor Jørgen Tjørhom (Sp) og Tore Askildsen (KrF) ga alle uttrykk for at det var nyttig og lærerikt å få perspektiver direkte fra NHOs medlemsbedrifter. Det var også bred enighet blant politikerne om å jobbe videre med å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Odd Omland var, ikke uventet, den som var mest tilbakeholden når det gjaldt synet på formueskatten. - Det viktigste for næringslivet er de samlede rammevilkårene, selv om også vi erkjenner at formueskatten kan ha enkelte uheldige sider, sier han.