Distrikts-Norge er best på lærlinger

Distrikts-Norge har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra SSB viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger.

#205

NHO Agders utdanningsrådgiver Fred Skagestad brenner for å skape flest mulig lærlingplasser. Her er han avbildet som prisutdeler av utmerkelsen "Årets lærling" til Daniel Eliassen Halvorsen fra Lucky Frisør. Fotograf: Picasa

Publisert 13.03.18

Agder

- En mulig forklaring på dette kan være at kystbefolkningen og landdistriktene fra gammelt av har en sterkere kultur med å bygge stein på stein, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

Distrikts-Norge har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra SSB viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger. Fotograf: NHO

#205

Skagestad, som også er leder av yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder, fremhever det langsiktige arbeidet i den enkelte lærebedrift, bransjenes opplæringskontor og fylkeskommunene.