Entreprenørskapsprisen 2014 til Kristiansand

Kristiansand kommunen er tildelt Entreprenørskapsprisen 2014 for sitt arbeid med entreprenørskap i utdanning. NHO Agder gratulerer.

Fra venstre: Jan Ole Rypestøl fra UE Agder, Bente Hansson og ordfører Arvid Grundekjøn fra Kristiansand kommune og Anne Kathrine Slungård fra UE Norge. Foto: Arne R. Olsen, KS

Publisert 06.03.14

Agder

Gjennom ”Entreprenørskapsprosjektet” har over 6 000 barn og unge i Kristiansand fått delta i ulike entreprenørskapstilbud i regi av Ungt Entreprenørskap.

– I kunnskapsregionen Sørlandet er vi opptatt av å skape verdiene før vi fordeler dem. Vi som skoleeier har satt entreprenørskap på dagsorden i hele utdanningsløpet - fra barnehage til universitet. For oss er dette en inspirasjonen på veien videre, sier ordfører Arvid Grundekjøn, som mottok prisen på vegne av kommunen på Skoletinget i Oslo i dag. 

Roses for helhetlig plan
Entreprenørskapsprisen er et samarbeid mellom KS og Ungt Entreprenørskap. Målet med prisen, som deles ut hvert annet år, er å framheve skoleeiere som har lagt til rette for at elever får entreprenørskapskompetanse i utdanningen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: ”Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand kommune har bidratt sterkt til kompetanseheving gjennom kurs og programmer for lærerne. Skoleeier, rektorer og lærere har blitt bevisstgjort de mulighetene som ligger i Ungt Entreprenørskaps programmer og aktiviteter”. 

En helhetlig plan er forankret i alle deler av utdanningsløpet som kommunen har ansvar for – fra barnehage til og med ungdomsskole. 

Utvides til Knutepunkt Sørlandet
I 2011 startet Kristiansand kommune Entreprenørskapsprosjektet i nært samarbeid med lokalt næringsliv og Ungt Entreprenørskap Agder. 1 500 ansatte i skolen og 400 andre har vært involvert i satsingen. Prosjektet har vært så vellykket at det nå utvides til alle kommuner i Knutepunkt Sørlandet.

– Forankring av entreprenørskap i alle ledd gir både kvalitet og kvantitet. Når skoleeier, rektorer, lærere og næringsliv samarbeider om elevenes læring, oppnås de aller beste resultatene. Mange skoleeiere kan lære mye av å se til Kristiansand kommune, sier Anne Kathrine Slungård, jurymedlem og administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Det var totalt syv skoleeiere som var nominert til prisen, som ble delt ut på Skoletinget i Oslo. 

Les Kristiansand kommune nominert til Entreprenørskapsprisen 2014

Det vedlagte bildet kan brukes fritt. Foto: Arne R. Olsen, KS.

Kontakt:
Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge, mobil 482 48 875
Arvid Grundekjøn, ordfører i Kristiansand kommune,  mobil 926 17 852

Valborg Langevei, leder for styringsgruppa for entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand kommune, mobil 992 19 474