Falck samler helsevirksomheter

Falck-konsernet samler sin satsing innen bedriftshelse under det nye navnet Falck Helse AS.

Ole Kristian Lauvland er daglig leder for bedriftshelsetjenesten som er nå samlet under Falck.

Publisert 11.01.16

Agder

Fusjonen mellom Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste AS, Quick Care Norge AS og Falck Healthcare Norge AS ble formelt gjennomført 1. januar 2016. Alle tre selskapene var eid av Falck-konsernet etter et oppkjøp i 2014, men nå samles altså alle aktivitetene i ett selskap.

Med dette satser Falck enda bredere på bedriftshelsetjeneste, og andre forebyggende helsetjenester, også i Norge. Dette er i tråd med satsingen forøvrig i Norden, der Falck nå er den største leverandøren innenfor dette området, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi skal fortsatt være «den lokale bedriftshelsetjenesten med det brede utvalget», men vil nå også kunne levere bedriftshelsetjeneste nasjonalt, sier daglig leder for bedriftshelsetjenesten Ole Kristian Lauvland.

- Vi er stolte av å kunne levere enda bredere til våre kunder, blant annet med store nasjonale nettverk der kundene kan få psykolog eller fysikalsk behandling innen fem virkedager uavhengig av geografi, sier han.

I tillegg til å levere bedriftshelsetjeneste tilbys Arbeidsrettet Rehabilitering (pr i dag i Aust-Agder), samt den målrettede nærværstjenesten Raskere Frisk – og til sist håndteres kundene til flere av de store forsikringsselskapene via Falck Helse sitt eget Rådgivingssenter. Rådgivingssenteret er bemannet med alt av relevant helsepersonell.

- Våre tverrfaglige team bidrar til redusert sykefravær hos våre kunder. Det betyr reduserte kostnader for bedriftene og bedre helse for den enkelte medarbeider. Med satsingen vi nå gjør i forhold til bedriftshelsetjeneste kan vi tilby alt bedriftene har behov for innenfor forebyggende helsetjenester, sier administrerende direktør i Falck Helse Bengt-Lasse Lund.

Pr i dag har Falck Helse kontorer i Vennesla, Kristiansand, Arendal og Oslo – i tillegg til de landsdekkende nettverkene, og gode samarbeidspartnere over hele Norge.