Felles løft for flere læreplasser

Partene i arbeidslivet, elektrobransjen, opplæringskontoret og Aust-Agder fylkeskommune er enige om et felles løft for flere læreplasser innen elektrofag.

Publisert 26.08.16

Agder

Under Arendalsuka  ble det undertegnet en ny samarbeidsavtale innen elektrofag mellom representanter fra elektrobransjen, partene i arbeidslivet, opplæringskontoret og Aust-Agder fylkeskommune.

Formålet med avtalen er å skaffe flere lærebedrifter og læreplasser.

- Det er fortsatt mange godt kvalifiserte ungdommer som ikke har fått læreplass. Samarbeidsavtalene vil være et viktig verktøy for å øke antall læreplasser, sa leder for seksjon fagopplæring Heidi Tveide i Aust-Agder fylkeskommune da avtalen ble signert.

Samarbeidsavtalen innen elektrofaget er en oppfølging av tilsvarende avtaler som er inngått innenfor fagene service og samferdsel og restaurant- og matfag. Det arbeides med tilsvarende avtaler bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag og teknisk industriell produksjon.

Målet er bedre og nærmere samarbeid mellom skole og arbeidsliv for å sikre at dimensjonering av skoletilbudet tilpasses den enkelte bransjes behov for lærlinger og lærekandidater.

- Vi ønsker også at flest mulig ungdommer som søker den enkelte bransje kan sluttføre opplæringen som lærling i bedrift. Dette arbeidet innebærer tiltak for å framskaffe flere lærebedrifter, øke antall læreplasser og sikre at flere sluttfører opplæringen med fag- eller svennebrev eller kompetansebevis, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.