Fortsatt bekymring i sør

Selv om de nasjonale tallene peker oppover, er det klare indikasjoner på at NHOs medlemsbedrifter på Sørlandet fortsatt har betydelige utfordringer foran seg.

Øystein Dørum

Øystein Dørum Fotograf: NHO

Publisert 27.06.17

Agder

NHOs økonomibarometer for 2. kvartal 2017 ble presentert tirsdag 27. juni. I et nasjonalt perspektiv bekrefter tallene at norsk næringsliv er på bedringens vei.

– Hovedtallene viser at det nå er en enda større andel av våre medlemsbedrifter som er positive til nåsituasjonen enn det var i første kvartal. Det føyer seg godt inn i mønsteret av andre indikatorer, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han mener svarene fra drøyt 1800 medlemsbedrifter bekrefter at norsk økonomi «snart er tilbake til normalen». Men i Agder-fylkene er bildet mer sammensatt.

Flere bedrifter rapporterer om en negativ markedssituasjon i 2. kvartal 2017, sammenlignet med 2. kvartal i fjor, ifølge NHOs økonomibarometer som ble offentliggjort tirsdag.

Økonomibarometeret viser også at pessimismen knyttet til markedsutviklingen fremover er større i Agder-fylkene enn det man registrerer ellers i landet. Økonomibarometeret indikerer at det har vært en stor endring fra 1. kvartal, men denne svingningen kan være et resultat av få respondenter, og må derfor tolkes med forsiktighet.

- Vi må konstatere at det fortsatt er krevende utfordringer for mange  av NHOs medlemsbedrifter i regionen. Derfor trengs det en offensiv næringspolitikk som legger til rette for investeringer og nysatsinger fremover, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.