- Endringer skaper  også nye muligheter

Under Agderkonferansen 2016 trakk Sintef, Innovasjon Norge, næringsministeren og NAV fram teknologi, kunnskap og samhandling som viktige fortrinn for Agder i omstillingen Norge står overfor.

Konferansier Jon Niklas Rønning guidet Agderkonferansen på aller beste vis. Her sammen med Gudrun Haabeth Grindaker, Jan Inge Tungesvik og Ronny Bjørnevåg.

Publisert 27.01.16

Agder

Nesten 400 deltakere fikk innsikt i hvordan Agder kan og bør møter de utfordringene som kommer med den digitale revolusjonen - ofte beskrevet som den fjerde industrielle revolusjon.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen, som opprinnelig er fra Grimstad, mente at hemmeligheten til å lykkes med omstilling er å skape en kultur for læring i en organisasjon med en flat struktur og høyt tempo. Han ble også møtt med applaus da han anbefalte ledere til å ansette småbarnsmødre fordi de er best når det handler om å organisere, styre tid og delegere. 

Sigrun Vågeng er overbevisst over at Norge klarer å ta imot og integrere flyktninger på en god måte.

NAV-direktør Sigrun Vågeng presenterte sin topp 5 liste for integrering av flyktningene som er nå på vei til Norge. Språkopplæring, arbeidspraksis og et differensiert opplegg for hver enkelt er avgjørende om vi skal lykkes på dette området. Og det er krevende, men ikke umulig: - Vi har store ambisjoner om å integrere flere i arbeid, fastslo Vågeng. 

Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth snakket om at unge menneskers preferanser har endret seg. Der det før handlet om å kjøpe og eie, er den yngre generasjonen først og fremst opptatt av å ha tilgang til produkter og tjenester. Eierskap er mindre viktig. Derfor vokser det frem en delingskultur, og den kommer også til å endre arbeidslivet. I årene fremover kommer mange flere til å velge fleksibilitet fremfor fast ansettelse, mente Krohn Traaseth. Resultatet vil bli flere frilansere og flere arbeidstakere med en løsere tilknytning til enkeltarbeidsgivere, er hennes spådom. 

Hun understreket at det i en tid preget av endringer som er drevet av teknologi, så vil kunnskap om teknologi bli stadig viktigere for ledere. De må forstå teknologi for å kunne ta fremtidsrettede beslutninger. Endringene som kommer kan være krevende og smertefulle. Det har vi sett tidligere i historien, men når man ser tilbake, så har de teknologiske endringene alltid bidratt til økt verdiskapning og nye muligheter for flere mennesker.

- Teknologi som vi en gang mente var skummelt har utviklet seg til å være noe bra, sa hun - men minnet samtidig om at "innovasjon er også destruksjon." Når noe nytt vokser frem, så er det samtidig noe som blir foreldet.

Traaseth kom også med en oppfordring til ordførerne i Agder om å invitere de utenlandske eierne av regionens store internasjonale selskaper til å si hva de trenger for å investere mer her. 

Næringsminister Monica Mæland trakk fram regjeringens satsing på forskning og utvikling kalte statsbudsjettet et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.  

- Pågangen fra norske gründere har vært rekordstor og viser at det er stor vilje til nyskaping rundt om i landet. Bare her i Agderfylkene har det i fjor blitt tildelt over 31 millioner kroner i slike tilskudd, fortalte hun.

Konferansen ble avsluttet med en workshop i regi av Storform og Sintef der Dyreparken, Huntonit, Agder Energi, Fædrelandsvennen og Grimstad kommune presenterte hvordan de jobber med endring, omstilling og innovasjon.