Fylkeskommunene skal doble antall lærlinger

Fylkeskommunene i Agder kan øke antall lærlinger/lærekandidater fra 64 til 124.

Publisert 01.07.15

Agder

10 kommuner på Sørlandet har flere læreplasser enn fylkeskommunene målt i forhold til antall ansatte.

-Mange kommuner på Sørlandet er veldig flinke til å ta inn lærlinger og er gode forbilder, også for fylkeskommunene, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

 Fylkeskommunene i Agder skriver i sin brosjyre Lærlingløftet Agder

Vi skal alltid være best i klassen når det gjelder lærlinger!

Prøv å slå oss!

Ta i mot så mange lærlinger dere kan!

Uansett hvor mange dere tar, lover vi at vi skal ha flest lærlinger sett i forhold til antall ansatte.

Tar du utfordringen?

Her er tallene fra de 10 beste kommunene i Agder

(Prosentandel lærlinger av antall årsverk)

Iveland                                5,1

Bykle                                    4,1

Vennesla                            3,8

Evje og Hornnes              3,7

Farsund                               3,3

Audnedal                           3,2

Vegårshei                           3,1

Marnardal                          3,0

Kvinesdal                            2,9

Åmli                                      2,74

 

Her er tallene fra fylkeskommunene

Aust-Agder                        2,72

Vest-Agder                        2,5

 

Doble antall lærlinger i kommunene

Ifølge samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunene og kommunene i Agder skal antall læreplasser i kommunale virksomheter øke fra 444 til 888 i løpet av få år.

Dette vil medføre at prosentandel lærlinger av antall årsverk i kommunene samlet sett øker fra 2,4 til 4,8 prosent.

 

Hvem tar ansvar for lærlinger

Ifølge oversikter fra fylkeskommunene i Agder (april 2015)er det totalt 2652 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet som fordeler seg slik

Privat sektor                                     2064      (77,8 prosent)

Kommuner                                        444         (16,7 prosent)

Interkommunale foretak            7             (0,3 prosent)

Statlige virksomheter                    73           (2,8 prosent)

Fylkeskommuner                           64           (2,4 prosent)

 

Fylkeskommunenes utfordring

-For å matche kommunene i Agder må fylkeskommunene øke sin målsetting til 5 prosent lærlinger av antall årsverk, mener Fred Skagestad.

Aust-Agder fylkeskommune bør øke antall læreplasser fra 29 til 53 (+24).

Vest-Agder fylkeskommune bør øke antall læreplasser fra 35 til 71 (+36).

 Muligheter i flere lærefag

-Fylkeskommunene bør spesielt vurdere å opprette flere læreplasser innen det nye byggdrifterfaget. Det bør også vurderes å ta inn flere lærlinger/lærekandidater i fag som renholdsoperatørfaget, kokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, avslutter Fred Skagestad, som for tiden er leder av yrkesopplæringsnemndene i begge Agderfylkene.