Gir muligheter for omstilling

Målrettede tiltak mot blant annet Sørlandet bidrar til å gjøre omstillingen i næringslivet enklere, mener NHO Agder.

#205

Jan Tore Sanner presenterte statsbudsjettet 2017 hos CoWorx i Kristiansand. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 06.10.16

Agder

- Regjeringen fremmer blant annet forslag om tilleggsbevilgninger til kommuner på Sør- og Vestlandet som har høyere arbeidsledighet enn normalt. Disse bevilgningene skal gå til bygg og vedlikehold av anlegg. Det betyr at pengene raskt kan omsettes i praktisk handling, og det vil særlig være næringslivet i vår region som vil kunne påta seg disse oppdragene. Derfor er dette et godt og målrettet tiltak for å få flere i arbeid i vår region, sier seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder.

NHO er generelt positive til forslaget til statsbudsjett, selv om det alltid vil være slik at man kunne ønsket mer på enkelte områder.

- Mange er nok skuffet fordi det ikke kommer ytterligere bevilgninger til Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. Her mangler det fortsatt statlige bidrag, og det kan fremstå som underlig at regjeringen ikke følger opp de forventningene som allerede er skapt her. Men samtidig opprettes det en ny ordning (Katapult) som kan bidra til finansiering av slike prosjekter. Derfor bør det være gode muligheter for å få realisert de ambisjonene som finnes for MIL (Sørlandslaben), men det forutsetter nok at Katapult-ordningen utvides, sier Madsen. 

NHO mener regjeringen leverer på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting, selv om tempoet ikke er godt nok når det gjelder gjennomføringen av skattereformen. Samtidig er NHO opptatt av at offentlig etterspørsel ikke fortrenger omstilling i privat sektor og at rentenivå og kronekurs ikke settes over styr. Derfor ønsker NHO tilbakeholdenhet når det gjelder bruk av oljepenger. Det er klare tegn til bedring i norsk økonomi, selv om blant andre Agder-fylkene fortsatt er rammet av oljekrisen.

Dette er hovedpunktene NHO har merket seg i forslaget til statsbudsjett:

  • De økte bilavgiftene rammer NHOs medlemsbedrifter uten å gi de store effektene på klimagassutslippene. Vi er glad for at regjeringen har en positiv holdning til næringslivets forslag om et CO2-fond, som skal fremme overgangen til en mer klimavennlig transport. Dersom de følger opp en slik løsning, vil det garantert gi lavere utslipp.
  • NHO skulle gjerne sett at regjeringen hadde høyere tempo i gjennomføringen av skattereformen, både når det gjelder selskapsskatt og formuesskatt. De vil blant annet senke selskapsskatten fra 25 til 24 prosent. NHO håpet de ville gå ned til målet om 23 prosent allerede i dette budsjettet.
  • Bedriftene er avhengige av gode veier og velfungerende banetilbud. At regjeringen nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) er veldig bra.
  • Selv om mange av NHOs medlemsbedrifter melder om bedre tider, er det fortsatt vanskelig i noen regioner. Tiltakene i budsjettet rettet mot Sør- og Vestlandet vil bidra til at flere kommer i arbeid.
  • NHO mener statsbudsjettet bidrar til å styrke arbeidslinjen, blant annet med å utvide ordningen med lønnstilskudd, satsing på unge ledige og få flyktninger raskere i jobb.
  • Forskning og innovasjon er viktig for å skape nytt næringsliv. Her opplever NHO at regjeringen følger opp en god satsing gjennom hele perioden, blant annet styrking av næringsrettet forskning, samt industrielle innovasjonssentre.