Glencore Nikkelverk fikk NHO Agders ærespris

Glencore Nikkelverk har gjennom årtier satset på lærlinger og etter- og videreutdanning av ansatte.

Siri Mathiesen, NHO Agder, Hilde Ytre-Hauge, Svein Mosfjell, Agnete Rieber-Mohn, alle Glencore Nikkelverk og Fred Skagestad, NHO Agder

Publisert 14.12.15

Agder

Nikkelverket har i dag 36 lærlinger fordelt på 11 ulike fag. I tillegg kommer ansatte som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Bedriften støtter årlig 2-3 ansatte som starter videreutdanning på teknisk fagskole/ingeniørutdanning som bygger på fagbrev.

Bedriften utmerker seg blant annet ved

 • gode planer for intern- og fagopplæring
 • stabilt og forutsigbart høyt antall læreplasser til ungdom med utdanningsrett
 • fokus på jenter og teknologifag
 • elev- og læreplasser til 4 årig løp Tekniske og Allmenne Fag (TAF)
 • fagutdanning for egne ansatte uten fagbrev eller til fagbrev nummer 2
 • høy gjennomføringsgrad i fagopplæringen (høy andel «Bestått» og «Bestått Meget Godt»)
 • lærlingeklausul for innleiefirmaer
 • medlemskap/styrerepresentasjon i aktuelle opplæringskontorer
 • ansatte oppnevnt til prøvenemndsarbeid i flere fag
 • innspill til dimensjonering av fagopplæringstilbudet i regionen
 • innspill for å gjøre fagopplæringen tidsriktig (tilrettelegging og innspill til læreplaner)
 • bredt samarbeid med skoler og informasjon om bransjens forventninger og muligheter for fagutdanning
 • utplassering av elever/bedriftsbesøk fra ungdomsskoler
 • elevplasser til prosjekt til fordypning (PTF) for elever i videregående skoler
 • oppgradering av utstyr i videregående skoler
 • hospiteringsbedrift for yrkesfaglærere

En av bedriftens samarbeidspartnere uttrykker seg slik: Glencore Nikkelverk AS er til de grader vel fortjent en slik utmerkelse og det er både med respekt og glede vårt opplæringskontor som samarbeidspart med Glencore, gir vår fulle støtte til utmerkelsen til en bedrift som ikke minst også har bygget og bygger byen og regionen gjennom sitt samfunnsansvar.

HR direktør Agnete Rieber-Mohn sier at Glencore setter stor pris på anerkjennelsen fra NHO. – Lærlingesatsningen er viktig del i vårt samfunnsansvar og en sentral del av vår rekrutteringsstrategi.

 

Kontakt oss

Fred Skagestad

Utdanningsrådgiver

NHO Agder

Fred.Skagestad@nho.no
Mobil
90078066