Google sjef til World Learning Summit

Hva har Googles forskningssjef Peter Norvig og president Barack Obamas innovasjonsrådgiver Karl Mehta til felles? Og hva er forbindelsen til tidligere manager for Pink Floyd og musikkbransjeikon Peter Jenner?

Forskningssjef Peter Norvig er nr. 8 ansatt i Google, California, tidligere toppansatt i NASA og en pioner innen teknologi og læring. Han foreleser på Berkeley og Stanford. Fotograf: Derrick Coetzee, CC

Publisert 09.05.16

Agder

Du kan møte dem alle tre i Kristiansand 14. juni på World Learning Summit 2016: Future Learning Labs internasjonale konferanse om digitalisering, arbeisliv og framtidens kompetansekrav.

Hovedtema:
• Endringer i skolen - dagens elever er morgendagens ansatte
• Kontinuerlig kompetanseoppdatering i næringslivet; metoder og teknologier
• Digitalisering av læring og undervisning som forretningsmuligheter for både etablerte og nye aktører

“Dette er en fantastisk anledning til å møte viktige internasjonale aktører med førstehåndskjennskap til driverne i den globale teknologiutviklingen”, sier professor og medieforsker Oddgeir Tveiten ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

“Hvis vi ser framover noen år, hvordan vil arbeidsliv og utdanning egentlig se ut? Vi merker allerede vesentlige endringer i våre medievaner”, sier Tveiten. “Vi er inne i ei tid der utviklingen går fort og jeg tviler på at vi har særlig godt overblikk over konsekvensene radikalt globaliserende informasjonsteknologi vil få for skole, hverdagslig og arbeidsliv,”. 

Du vil også høre inspirerende innlegg fra Stanford Universitys Keith Devlin. Peter Jenner har de senere årene vært en sentral internasjonal stemme når det gjelder digitaliseringens konsekvenser for musikkbransjen. “Vi mener det er viktig å belyse de kommende utfordringene i utdanningsfeltet fra de erfaringene en allerede har gjort innen musikk, film og mediebransjen forøvrig”, sier Tveiten. Sammen med Karl Mehta og Peter Norvig blir de værende flere dager i Kristiansand.

Hvem møter du?

Til WLS kommer nasjonale og internasjonale entreprenører, utdanningsledere, innovasjonsledere, politikere, næringslivsledere og akademikere. UiA arrangerer denne konferansen sammen med HStar Institute ved Stanford University.

Billetter og praktisk informasjon

  • Sted: Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand
  • Tirsdag 14. juni: Plenumsforedrag, rundebordsdiskusjoner, stands etc
  • Onsdag 15. og torsdag 16. juni: Temabaserte workshops

Kjøp billett til plenumsdagen eller til hele konferansen

Billetter, program og praktisk info: wls.futurelearninglab.org

Hvem står bak?

Konferansen arrangeres av det internajonale forskernettverket Future Learning Lab, i samarbeid med: Universitetet i Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Handelshøyskolen BI, NHO / Abelia, Norgesuniversitetet, Aftenposten, EdTech Oslo, IKT I Utdanning, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Stanford University/HStar Institute, Nordic Innovation Center, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet/Generalkonsulatet i San Francisco, DIGIN, Innoventus Sør, Kristiansand kommune, og Substans Analyse AS.