Handel i endring

Over 60 næringsaktører deltok da NHO Handel og NHO Agder arrangerte frokostseminar om trender i handelsnæringen på Sørlandssenteret denne uken.

#205

NHO Handels Leif Bache-Mathiesen oppfordrer deltakerne til å tenke framtidsrettet under Handelsdag på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Publisert 26.05.16

Agder

Salgs- og markedsdirektør Leif Bache-Mathiesen fra NHO Handel pekte på at også varehandelen står foran omstilling og endringer. Samtidig tror han at den fysiske varehandelen med butikker og handelssentra vil ha gode muligheter til fortsatt vekst i årene fremover.

- Men det forutsetter at man forstår sine kunder, understreket han.

De makroøkonomiske trendene påvirker naturligvis også varehandelen. Oljeprisfallet har svekket kronekursen, noe som driver opp prisen på importere varer. Høyere kostnader for næringen betyr nødvendigvis økt press på marginene. Dessuten er det usikkerhet knyttet til hvordan det private forbruket vil utvikle seg fremover, blant annet som en følge av usikkerheten som preger arbeidsmarkedet mange steder. 

En rekke servicenæringer har de siste årene opplevd såkalt "disruptive innovasjoner" som har endret forutsetningene for mange næringsaktører. Noen av de mest omtalte eksemplene er fenomener som AirBnB og taxi-tjenesten Uber. Innen varehandel har man lenge levd med nettbutikker som har utfordret den tradisjonelle butikkhandelen, men Bache-Mathiesen mener næringen må være forberedt på at det også dukker opp nye og til nå ukjente salgskanaler som stiller nye krav til forretninger som ønsker å ta opp konkurransen.

- Nå handler det ikke nødvendigvis om å kunne lokke med sjokksalg og tilbud, men derimot er det viktig å gjøre kundeopplevelsen så god som mulig. Det handler blant annet om sømløshet mellom alle kanaler. Kundene forventer at de kan surfe på nett og mobil, for så å finne samme varen til samme pris som det man har sett på nettet. Kundene må kunne bestille og få levert varen slik de ønsker, enten i butikken eller fra et onlinelager. De ønsker også enklere betaling, som for eksempel å kunne betale med en mobil enhet direkte til ansatte som også har mobile "kassaapparater", tror Leif Bache-Mathiesen.

Likevel er han helt sikker på at de fysiske butikkene vil overleve, så lenge de tilbyr kundene opplevelser når de handler. – Opplevelser blir nå like viktig som beliggenhet var tidligere, spår han. – Det er det fysiske møtet med kunden som blir helt avgjørende, og generasjon Y er veldig kresne på hva de vil bruke tid på. Derfor handler mye om å skape tilhørighet til kunden. Lykkes man med det, så får man også lojale kunder som deler sine erfaringer med andre, sier Leif Bache-Mathiesen.

Senterleder Ruben Storevold har stor tro på omstilling i en bransje som har overlevd i over 3000 år.

#205

Senterleder Ruben Storevold ved Sørlandssenteret bekrefter at disse trendene også har nådd Sørlandet. Derfor satser for eksempel Sørlandssenteret mye på konseptet "Pink Party" der de arrangerer en slags musikkfestival med artister som retter seg særlig mot ungdom. Fjorårets suksess med Isac Elliot skal gjentas i år med blant andre fenomenet Marcus og Martinus på festivalplakaten. – Utfordringen vår når det gjelder å skape opplevelser er at det er store begrensninger på hva vi får lov til å drive med på Sørlandssenteret, fordi politikerne ønsker å skjerme Kvadraturen. Derfor får vi for eksempel ikke lov til å ha kino her. Men vi tror det er behov for både det Sørlandssenteret kan tilby og det bylivet man finner i sentrum, sier Ruben Storevold.

Arrangementet var et samarbeid mellom NHO Agder, NHO Handel, Sørlandssenteret, Sørlandsparken Næringsforening og Opplæringskontoret for mat og servicefag.