Hennig-Olsen vant matbransjens kompetansepris

Vi gratulerer!

#205

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, HR-direktør i Hennig-Olsen Is,Jan-Erik Narvesen, hovedtillitsvalgt i Hennig-Olsen Is, Petter Grønås og forbundsleder i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Jan Egil Pedersen. Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 22.11.16

Agder

Prisen ble delt ut på Kompetansekonferansen 2016, hvor temaet var fremtidens industriarbeider. Det er trettende gang Matbransjens Kompetansepris deles ut, med formål om å stimulere til økt innsats for opplæring, kompetanseutvikling og samarbeid mellom skoler og bedrifter i matbransjen. 

Årets jury bestod av arrangørene av Kompetansekonferansen 2016, NNN, Sjømat Norge og NHO Mat og drikke. Juryen har særlig vektlagt vinnerens arbeide med utvikling av medarbeidernes kompetanse, og samarbeidet mellom partene i bedriften.

- Et gjensidig og godt samarbeid med de tillitsvalgte er avgjørende for å lykkes med kompetanseutvikling. Her har NNN vært en pådriver for å søke midler til å gjennomføre BKA – kurs, dvs. norsk språkopplæring, styrking av lese- og skriveferdigheter, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. I tillegg har NNN tatt initiativ til mange andre opplæringstiltak, bl.a. innen mangfoldsforståelse og fagopplæring, sier HR-direktør i Hennig-Olsen Is AS, Jan-Erik Narvesen.

Det har vært gjennomført en rekke kompetansetiltak på alle nivåer i bedriften innenfor bl.a. mangfoldsforståelse, basiskompetanse (BKA), fagopplæring og Lean (kontinuerlig forbedring). Bedriften har som uttalt mål å utvikle de ansatte og nyttiggjøre seg deres ressurser på en slik måte at de tar sin del av ansvaret for å realisere bedriftens mål, og gi ansatte mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon gjennom medinnflytelse. 

- Hennig Olsen Is er en bedrift med et stort mangfold, og ofte er det slik at ledere i bedriften har hatt mest fokus på at medarbeiderne skal "innrette seg" vår kultur. Samtidig er det viktig å utnytte kunnskapen og kompetansen som ligger i mangfoldet - at vi tenker annerledes, at vi har ulik erfaring, ulike ressurser og ulik innfallsvinkel. Hennig – Olsen Is skal være en innovativ bedrift. Ikke bare på produktutvikling, men også på utvikling av mennesker og organisasjon. Å utnytte mangfoldet i våre innovasjonsprosesser gir oss et konkurransefortrinn, avslutter han.