Historisk NTP for Sørlandet

Forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) som ble presentert onsdag, er en stor seier for alle som har jobbet for et samferdselsløft på Sørlandet. Det fastslår regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

#205

Siri Mathiesen, regiondirektør NHO Agder. Fotograf: Moment Studio

Publisert 05.04.17

Agder

Agder-fylkene kommer svært godt ut av prioriteringene som er gjort, samtidig som NTP-forslaget er en historisk satsing i norsk samferdselspolitikk.

- Med denne planen vil de årlige bevilgningene til bygging av vei og jernbane være tredoblet i løpet av bare ti år, sier Siri Mathiesen. 

NHO har på vegne av over 25000 medlemsbedrifter over hele landet arbeidet langsiktig for å mobilisere til en historisk satsing på veier og jernbane. NTP-forslaget som ble presentert onsdag er et stor skritt i riktig retning.

- Det er gledelig at mange prosjekter som er viktig for næringslivet er prioritert. Samtidig er det flere prosjekter vi gjerne hadde sett realisert tidligere, sier Siri Mathiesen.

For Agder-fylkene blir det særlig viktig at Nye Veier kan fullføre det arbeidet veiselskapet har påbegynt. – Bevilgningene til Nye Veier må ligge fast, slik at vi kan få raskere og mer forutsigbar veiutbygging. Derfor er det viktig at opposisjonspartiene nå klargjør at de stiller seg bak dette når NTP-forslaget skal behandles i Stortinget. Dersom det er usikkerhet om veiselskapets prosjekter i vår region, vil dette garantert bli en dominerende sak i den kommende valgkampen, sier Siri Mathiesen.

Hun er glad for at også Rv 9-prosjektet "Gul stripe til Hovden" og ny Kjevik-vei ligger innenfor rammene Statens vegvesen skal disponere i neste NTP-periode. – Vi forutsetter at fremdriften på disse prosjektene vil følge de prioriteringene det tidligere har vært enighet om, sier NHO-direktøren.

Hun er mest usikker på utbyggingen av strekningen Gartnerløkka-Kolsdalen. – Dette er selve knutepunktet på Sørlandet, og fremdrift i utbyggingen her er viktig for både utviklingen av Kristiansand sentrum, næringstrafikken i regionen, Kristiansand havn og den kommende bymiljøavtalen. Vi må forutsette at dette kan påbegynnes når planarbeidet er ferdig, selv om de største statlige bevilgningene i NTP-forslaget først kommer i andre halvdel av NTP-perioden, sier Siri Mathiesen i NHO Agder.

- Vi skal også glede oss over at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen nå for første gang er med i NTP-forslaget fra regjeringen. Det er enda ett av de gjennombruddene vi kan glede oss over i dag, sier hun.

Siri Mathiesen håper nå at et bredest mulig politisk flertall i Stortinget stiller seg bak prioriteringene for å sikre at planen faktisk blir fulgt opp i de årlige budsjettene, uavhengig av regjeringer.