Grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn

Over 100 deltakere fra privat og offentlig sektor deltok på seminar etter Agderkonferansen for å lære mer om mijøvennlige løsninger.

#205

Forskningsrådets Siren Marcussen Neset forteller hvordan forskning kan bidra til produktutvikling i pausen under seminaret etter Agderkonferansen. Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 25.01.17

Agder

Nøkkelen til det grønne skiftet kan ligge i miljøkrav fra offentlige sektor - og det er mye å lære fra vellykkede prosjekter.

 

Derfor arrangerte det nyetablerte EU-nettverket Horizon South Norway et seminar i etterkant av Agderkonferansen. Seminaret var fulltegnet og her møtte både kundene og potensielle leverandører folk med erfaring i å gjennomføre innovative offentlige prosjekter.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Sørlandets Europakontor kan hjelpe med råd, veiledning og søknader om støtte for utviklingsprosjekter. Fra venstre, Siren Marcussen Neset (Forskningsrådet), Sveinung Hovstad (Innovasjon Norge), Trond Madsen (NHO) og Stig Marthinsen (Sørlandets Europakontor). Fotograf: Clare Jortveit

#205

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning, utvikling og innovasjon. Kompetansedeling og samarbeid vil bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont 2020.
Nettverket er delfinansiert av Norges Forskningsråd, Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder Fylkeskommune. NHO Agder er representert i styringsgruppen og vil bistå med å koble bedrifter til prosjekter.

Les mer om seminaret på Sørlandet Europakontors sider her.