Hva betyr årets lønnsoppgjør for din bedrift?

Forbered deg på de lokale lønnsforhandlingene. Meld deg på våre informasjonsmøter.

#205

#120 Fotograf: Marius Saasen Strand

Publisert 23.04.18

Agder

NHO Agder arrangerer nå egne informasjonsmøter i Kristiansand og Flekkefjord om resultatet av årets lønnsoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene.

Dette er viktig informasjon til bedrifter som er bundet av tariffavtale og bedrifter som ikke er bundet, men som følger hovedprinsippene i tariffavtalen for sin bransje.

Kristiansand: 8. mai kl. 09:00 – 12:00, Scandic Sørlandet.

Flekkefjord: 15. mai kl. 10:00 – 12:00, Flekkefjord Industriforening

Aktuelle medlemsbedrifter i området rundt Flekkefjord vil motta invitasjon fra Flekkefjord Industriforeningen. Vi gjør oppmerksom på at disse seminarene kun gjelder for NHOs medlemsbedrifter

Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL). Det oppfordres til at alle bedrifter berørt av VO-delen kapittel 8 deltar, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.

Les mer: 10 ting du må huske når du skal forhandle lønn.