Hvem fortjener Sivaprisen?

Vinner kåres av deltakerne på Sivakonferansen 9. mai.

Publisert 08.03.17

Agder

Formålet med Sivaprisen 2017 er å løfte fram et miljø som over tid har vist særlige kvaliteter innenfor industriell omstilling.

Prisen er på 300 000 kroner og endelig vinner kåres av deltakerne på Sivakonferansen 2017 i Trondheim 9. mai gjennom en live avstemning.

Siva søker miljø som har: 

• Tatt i bruk ny teknologi

• Bidratt vesentlig til nyskaping

• Bidratt til å åpne nye markeder

• Bidratt til omstilling gjennom samarbeid

• Fremstått som rollemodell, inspirert andre og delt kunnskap

Den endelige vinneren vil bli kåret i en 2-trinns prosess:

• I første trinn skal fem kandidater bli til tre finalister gjennom en åpen avstemning på web og utvelgelse av en fagjury.

• Den endelige vinneren vil så kåres av deltakerne på Sivakonferansen gjennom en live avstemning på de tre finalistene! Hver finalist vil få anledning til å presentere seg på Sivakonferansen før avstemningen.

Alle kan være med å nominere kandidater, frist 29. mars 2017.

Link for nominering: https://siva.no/sivaprisen-2017/

Spørsmål om prisen kan rettes til Siva v/Ulf Hustad (ulf.hustad@siva.no, 951 49 774)

Sivakonferansen 2017 handler om hvordan næringslivet og den nye industrien påvirkes av at teknologiske, geografiske og økonomiske grenser er i bevegelse. Forskning og utvikling redefinerer hva som er mulig. Det pågår en politisk debatt om hvordan Norge skal løfte seg som industrinasjon i tiden framover. Hva gjør dette med rammevilkårene for norske bedrifter? Er vi rustet til å manøvrere i raskt skiftende landskap eller bygger vi nye veier etter gamle kart?

 

Sivakonferansen utforsker mulighetene og utfordringene i disse paradigmeskiftene. Gjennom innlegg fra sentrale aktører i næringsliv, forskning og politisk sektor, diskuterer vi hvordan vi kan utnytte våre regionale fortrinn i et globalt marked, hvordan nye nettverk og samarbeid kan bli til ny industri, og hvordan de statlige virkemidlene kan være utløsende.

 

Sivakonferansen er et nasjonalt møtested for kunnskapsdeling, verdiskaping og nettverksbygging. Konferansen finner sted på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 9. mai.

Påmelding Sivakonferansen: https://ntnu.eventsair.com/siva-konferansen-2017/registrering

Les mer på konferansen, foredragsholdere, oversikt påmeldte deltakere m.m.  http://siva.no/sivakonferansen