IA-priser til Telenor og Lindal Gruppen

NHO Agder gratulerer Telenor med IA-prisen i Vest-Agder og Lindal Gruppen i Aust-Agder.

Publisert 25.09.15

Agder

NAV-direktør i Vest-Agder, Elisabeth Blørstad, delte ut årets IA-pris i Vest-Agder på Kilden teater- og konserthus i Kristianand. Hun uttalte at Telenor Open Mind var hovedgrunnen til at Telenor stakk av med seieren.

— Vi er opptatt av at IA-arbeidet skal lykkes og bære frukter. Telenor er i denne sammenhengen en høyst verdig vinner av årets IA-pris for Vest-Agder.

— Det er spesielt lagt merke til etableringen av Telenor Open Mind. Et program som gir personer med nedsatt arbeidsevne en ny mulighet ved at de tas inn i bedriften gjennom et tiltak, og i stor grad ender opp med å ansette dem i faste stillinger.

Leder for Telenor Open Mind Kristiansand, Anja Dovland har jobbet systematisk med sykefravær i flere år. Hun har etablert et godt samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten og fastleger.

— Denne prisen henger høyt og betyr veldig mye for oss. Vi har jobbet hardt og lenge for å komme dit vi er i dag, da spesielt gjennom Telenor Open Mind. Vi er alltid på utkikk etter de beste medarbeidere, og her tenker vi nok litt utradisjonelt da, for vi rekrutterer nemlig både gjennom bemanningsbyrå, men også gjennom NAV. Saksbehandlerne deres er sylskarpe på rekrutteringsprosessen, noe vi er godt fornøyd med. Vi spiller hverandre gode, sier Dovland.

— Vi setter inkludering høyt på dagsorden og ønsker å være en døråpner inn i arbeidslivet, samt bidra til en holdningsendring. Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for de som vil ut i arbeid.

 

Lindal Gruppen fikk IA-prisen utdelt under IA-konferansen i Arendal 24. september. En av hovedbegrunnelsene til prisutdelingen til Lindal Gruppen er det arbeidet denne bedriften gjør for å tilsette personer med nedsatte arbeidsevner både via NAV og NHOs program "Ringer i vannet."

IA-rådet består av representanter for partene i arbeidslivet:

NAV, NHO, LO, KS, Virke, Fylkesmannen, NAV, Akademikerne, Unio, Spekter og YS.