Store utfordringer     for industribedrifter

Oljerelatert industri rapporterer om en omsetningssvikt på seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent. Det viser Norsk Industris Konjunkturrapport for 2016.

Det er krevende tider for norsk industribedrifter, ikke minst for dem som har tilknytning til oljeklyngen langs kysten fra Kristiansand til Kristiansund.

Publisert 28.01.16

Agder

Rapporten ble lagt frem 28. januar og bekrefter at oljerelatert industri fra Kristiansand til Kristiansund er blant dem som er hardest rammet av nedturen i norsk økonomi. Flere bedrifter varsler at det kan komme ytterligere nedbemanninger fremover.

Samtidig som prosessindustrien har god utvikling, medfører altså tilbakeslaget i oljesektoren betydelige utfordringer for industrisektoren som helhet. Oljerelatert industri varsler ni prosent eksportnedgang, mens fastlandsindustrien øker med 1 prosent, i følge Norsk Industris Konjunkturrapport.

Samlet faller industrieksporten fra Norge med en prosent, målt mot fjoråret.

Eksportindustrien er hjulpet av at kronen har svekket seg med ti prosent siden i fjor. Det gir økte priser, men industrien opplever likevel lite økning i prisene fordi prispresset internasjonalt er så stort.

Det ligger an til redusert sysselsetting i industrien i 2016. Oljeklyngen er også her de som kutter flest jobber (minus 6,7 prosent), mens industrien samlet sett reduserer beskjeftigelsen med 4,1 prosent i 2016. Også fastlandsindustrien kutter jobber.

De fleste av medlemsbedriftene i Norsk Industri rapporterer om at det nå er god tilgang på både ingeniører og operatører.

I oljeklyngen, som står så sterkt på Sørlandet, oppsummeres situasjonen slik i Konjunkturrapporten:

- Nedbemanning, produktivitetsutvikling og teknologiutvikling skjer kontinuerlig. Johan Sverdrup-kontraktene kom beleilig for svært mange.

- Mange oljetilknyttede industribedrifter prøver å få fotfeste i andre bransjer, men har likevel behov for fortsatt nedbemanning eller en mer romslig permitteringsordning enn dagens 30 uker. Norsk Industri og LO har som kjent bedt Regjeringen om en permitteringstid på 52 uker, nettopp begrunnet i de spesielle utfordringene som bedriftene i oljeklyngen.