Ingeniører og yrkesfag fortsatt ettertraktet

NHOs ferske kompetansebarometer bekrefter at bedriftene på Agder fortsatt etterspør kompetanse innen ingeniørfag, samtidig seks av 10 NHO-bedrifter har behov for å rekruttere medarbeidere med fagbrev.

#205

Er dette fremtidens ingeniører? Bildet er fra grunnsteinsnedleggelsen ved Mechatronics Innovation Lab. Adm. dir. Johan Martin Ugland i JB Ugland Holding smiler i forgrunnen, mens fremtidens ingeniører og yrkesfagelever fra Hokus Pokus Barnehage gyver løs på gravemaskinene i bakgrunnen. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 28.08.17

Agder

 - Kompetansebarometeret bekrefter at utdanning innen tekniske fag fortsatt er svært etterspurt hos bedriftene, selv om nedgangen innen oljeservicenæringen har endret etterspørselen betydelig i vår region. Nå er det bygningsbransjen som har størst etterspørsel etter fagutdannede, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder. NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. 5557 bedrifter har svart på undersøkelsen over hele landet. I Agder er det rundt 300 bedrifter som har besvart undersøkelsen.

Tekniske fag viktige

- Til tross for at etterspørselen etter ingeniører innen oljeservicebransjen har gått ned, oppgir fortsatt om lag halvparten av NHOs medlemsbedrifter at de vil ha behov for ingeniører og medarbeidere med utdanning innen tekniske fag i årene fremover. Vi har sett at søkningen til enkelte tekniske utdanningsløp går ned, men alt peker i retning av at næringslivet også i fremtiden vil etterspørre denne kompetansen, sier regiondirektør Siri Mathiesen.

Kompetansebarometeret avdekker at det fortsatt er et misforhold mellom utdanningstilbudet og arbeidslivets behov for kompetanse. - Hvilke fag- og utdanninger som tilbys må være tilpasset kompetansebehovene i norsk arbeids- og næringsliv. Elever og studenters ønsker alene kan ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbud. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, mener Siri Mathiesen.

Flere bør velge yrkesfag

NHOs kartlegging av kompetansekravene i bedriftene bekrefter også at det fortsatt er viktig å jobbe for at flere ungdommer velger yrkesfag når de tar fatt på videregående utdanning.

- SSB anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Barometeret viser at det er særlig bransjene som har behov for fagarbeidere fra de tekniske fagene rammes om vi ikke lykkes med å tette dette gapet, påpeker Siri Mathiesen.