Inviterer til digitalt samarbeid

I samarbeid med Digital Norway inviterer Agdering bedrifter på Sørlandet til å utvikle nye relasjoner knyttet til digitaliseringprosesser i virksomhetene.

Publisert 13.11.17

Agder

Agdering har innledet et samarbeid med Digital Norway  for å  styrke den digitale bevisstheten blant virksomheter på Agder, og utvikle samarbeid omkring digitaliseringsprosesser på tvers av bransjer og sektorer.  

Digital Norways formål er å øke norske virksomheters forståelse for hva digitalisering betyr for dem, og ta grep for å utnytte mulighetene ny teknologi gir.  

Agdering og Digital Norway ønsker å skape et felles språk for digital modenhet på tvers av virksomheter og utvikle refleksjon i felleskap som engasjerer og gir muligheten til å bli inspirert og motivert av andre virksomheters tanker og tilnærminger.

Med dette som bakteppe inviterer Agderring  medlemsvirksomheter til følgende løp, utarbeidet av Digital Norway:

1 DIGITAL KARTLEGGING - hver enkelt deltakende virksomhet gjennomgår en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse for å kartlegge den digitale modenheten – dette gjennomføres innen uke 46.

2 STATUSRAPPORT - det utarbeides en individuell og en sammenstilt rapport som identifiserer sterke og utfordrende områder.

3 WORKSHOP - det gjennomføres en fellessamling for de deltakende virksomhetene, som skaper refleksjoner på tvers av virksomhetene - denne gjennomføres tirsdag 28. november kl. 12:00 – 17:00

4 KONKRETE TILTAK - workshopen skal også identifisere og iverksette tiltak for å heve digital modenhet   Målgruppen for kartleggingen er ledere og medarbeidere som arbeider på et strategisk nivå i virksomheten.   Sentrale virksomheter som UiA, Hennig-Olsen Is, Sparebanken Sør, Gard, Dyreparken og Agder Energi har alle bekreftet at de deltar i gjennomføringen.

Virksomheter som vil delta må gjøre følgende:

1)      Gå inn på denne linken  for å kartlegge digital modenhet

2)      Dere vil få en rapport på strategisk viktige parametere (kompetanse, ledelse, kunder, konkurranse, omstilling)

3)      Den samlede kartleggingen danner utgangspunkt for workshop den 28. november. Virksomheten avgjør selv hvem og hvor mange som skal delta under denne.  

Kostnaden er kr. 5.000,- per deltakende virksomhet.