"Jenter og teknologi" i FN

NHO-prosjektet "Jenter og teknologi" var tema da statsråd Solveig Horne holdt innlegg i forbindelse med FNs kvinnekommisjon.

#205

Statsråd Solveig Horne snakker om Jenter og teknologi i FNs generalforsamling. Fotograf: NHO

Publisert 14.03.17

Agder

- Stor stas for NHO, konstaterer avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse, Kristina Jullum Hagen, etter å ha opplevd at dette prosjektet, som i sin tid ble initiert av NHO Agder og utdanningsrådgiver Fred Skagestad, nå er blitt tema på en arena der nesten alle verdens stater er samlet.

Og Fred Skagestad er naturligvis også blant dem som gleder seg over at dette prosjektet nå har vokst seg stort - og at det gir resultater i form av at stadig flere jenter velger teknologiutdanning.

- Resultatene er både gode og oppsiktsvekkende: Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved UiA har økt med hele 227 prosent fra 2005, fra 128 til 419. Flere søkere – fra begge kjønn – betyr tøffere konkurranse om studieplassene og høyere kvalitet på studentene, konstaterer han.

Dette er også bakgrunnen for at prosjektet nå er blitt en nasjonal satsing som har fått plass på statsbudsjettet. Barne- og likestillingsdepartementet bevilget 2 mill. kroner i 2016 og 2,5 mill. kroner i 2017 til NHO for å ta Jenter og teknologi til hele landet. Målet er å øke jenteandelen i teknologifagene på alle nivå i utdanningssystemet.