ARENDALSUKA

Kampen mot arbeidskriminalitet

Useriøse aktører tar over deler av arbeidslivet. Gjør vi for lite – for sent?

Bygningsarbeidere

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. 

Publisert 13.08.15

Agder

Regjeringen lanserte 12. januar i år sin Strategi mot arbeidslivskriminalitet.

– NHO støtter i hovedtrekk regjeringens strategi. De presenterer mange gode grep, og vi må understreke alvoret, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Useriøse aktører tar over deler av arbeidslivet, og vi må komme i gang med de viktige tiltakene. Det er bra at så mange statsråder er involvert innen sine respektive områder. Vi må løfte i fellesskap for å gjøre noe med dette, sier hun.

Organisert kriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Dette utføres gjerne organisert, og innebærer utnyttelse av arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Feltet omfatter blant annet det som har vært omtalt som "sosial dumping" og "svart økonomi". Det er hensiktsmessig å se disse formene for kriminalitet i sammenheng, fordi samme aktører ofte står bak lovbrudd og uakseptabel praksis på flere av områdene.

Skyver ut de seriøse bedriftene

Arbeidskriminalitet er kritiske for mange bransjer. Useriøse aktører dominere markedet for blant annet oppussing og renhold av privatboliger. Dette medfører at mange seriøse bedrifter har gitt opp disse markedene. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet har bred støtte, samtidig som det kan finnes uenighet om enkelte tiltak som finnes eller ikke finnes i planen. Det er samtidig tilfelle at mange tiltak som har bred støtte, og som gir gode effekter der de rulles ut, tar tid å få gjennomført i full skala.

Ser aktørene som sitter på løsningene hvor alvorlig problemet er? Tas de grep som er nødvendig fort nok?

Velg seriøse bedrifter i anbudskonkurransen

Hva kan vi gjøre for å sikre seriøse leverandører? Her er NHOs 9 sjekkpunkter for offentlige innkjøpere:

 1. Bedriften har lærling(er)
  Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. 1. juli ble det åpnet for å stille krav om lærlinger på prosjekt og at kravet kan stilles til alle leverandører, utenlandske som norske. Denne lærlingeklausulen skal stimulere til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikre nyrekruttering til yrkesfag og bidra til at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

 2. Færre ledd i underleverandørkjeden
  Sørg for til enhver tid å ha oversikt over hvem som jobber på kontrakten. Færre ledd gjør det enklere å kontrollere, ta stikkprøver og innhente dokumentasjon.

 3. Sjekk om tilbudet ikke er unormalt lavt
  Tilbud som er unormalt lave kan på visse vilkår avvises.

 4. Attest på betalt skatt følger med
  Krev at leverandørene underskriver på at man kan innhente informasjon om betalte skatter og avgifter i løpet av kontraktsperioden. Skatteattestene som nå skrives ut er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Sørg også for fullmakt til å hente inn slik informasjon underveis i prosjektet.

 5. Særskilt for byggeprosjekter: ID-kort koblet til offentlig registre
  Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet. ID-kortene skal være koblet opp mot offentlige registre som vil kunne vise innberettet lønn, skatt og avgift.

 6. Organisasjonsnummer, mva-registrering og registrering i NAV er sjekket
  Gjennom arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) finner du informasjon om arbeidsforhold i Norge. Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til registeret via a-ordningen om blant annet hvem de har ansatt, arbeidstid og avlønningstype.

 7. Sjekk at det er stilt riktige kvalifikasjonskrav til økonomi, soliditet, og referanser
  Det vil bidra til å sikre god gjennomføringsevne hos tilbyder som blir valgt.

 8. Sjekk at antall ansatte stemmer
  Vurder om bedriften har nok ansatte med tanke på behovet i oppdraget, eller om de må støtte seg på andre foretaks kapasitet. Dette kan sjekkes i Proff.no, Startbank eller tilsvarende registre.

 9. Lønns- og arbeidsvilkår
  Sjekk at bedriften har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regler og ta med sanksjoner ved brudd på reglene i kontrakten.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077
Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160