Kommunene må øke inntak av lærlinger

Kommunene på Sørlandet må øke det årlige inntaket av lærlinger fra 250 til 400

Publisert 17.03.16

Agder

Kommunene i Agder har for tiden 483 lærlinger og lærekandidater under opplæring i kommunale virksomheter. Målet er 3 slike læreplasser per 1000 innbyggere i kommunene. Det vil si at antall læreplasser i kommunene må økes til 895 i løpet av få år. For å nå dette målet må kommunene øke det årlige inntaket av lærlinger fra 250 til 450.

Ifølge oversikter fra fylkeskommunene i Agder tar privat sektor ansvar for 77 prosent av totalt 2843 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet. Det vil si at offentlig sektor i landsdelen har 667 læreplasser. Av disse er 483 i kommunene, 87 i fylkeskommunene og 90 i statlige virksomheter.

Samlet har kommunene i landsdelen 1,62 lærlinger per 1000 innbyggere. Fjorårets tall var 1,50.

-Flere av kommunene på Sørlandet er blant de aller beste i landet på inntak av lærlinger, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Med dagens situasjon på arbeidsmarkedet er det viktig at enda flere kommuner tar dette fra planstadiet til faktisk å ta inn flere lærlinger. Og husk at det går an å opprette læreplasser i flere fag enn helse- og oppvekstfag, avslutter Skagestad, som også er leder av yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder.

Her er oversikten over antall læreplasser i kommunene:

 

                                               Læreplasser per            Læreplasser

                                               1000 innbyggere           (januar 2016)

 

Sum kommuner i Agder                        1,62                  483

 

Audnedal                                             4,00                  7

Marnardal                                            3,93                  9

Evje og Hornnes                                   3,91                  14

Iveland                                                 3,80                  5

Åseral                                                  3,18                  3

 

Bykle                                                   3,17                  3

Vegårshei                                             2,95                  6

Åmli                                                     2,71                  5

Kvinesdal                                             2,51                  15

Songdalen                                            2,49                  16

 

Hægebostad                                        2,35                  4

Vennesla                                              2,31                  33

Sirdal                                                   2,18                  4

Risør                                                    2,17                  15

Birkenes                                               2,14                  11

 

Froland                                                 2,14                  12

Gjerstad                                               2,02                  5

Farsund                                                1,96                  19

Bygland                                               1,66                  2

Valle                                                    1,61                  2

 

Søgne                                                  1,60                  18

Grimstad                                              1,51                  34

Tvedestrand                                         1,50                  9

Lindesnes                                             1,42                  7

Mandal                                                1,42                  22

 

Arendal                                                1,31                  58

Kristiansand                                         1,30                  115

Lyngdal                                                1,29                  11

Lillesand                                               1,04                  11

Flekkefjord                                           0,88                  8