Kommunene på Sørlandet kan ta inn 100% flere lærlinger

Kommunene i Agder har for tiden 444 lærlinger og lærekandidater under opplæring. Målet er på sikt 3 slike læreplasser per 1000 innbyggere i kommunene.

Publisert 04.06.15

Agder

Det vil si at antall læreplasser i kommunene må økes til 888 i løpet av få år.

Ifølge oversikter fra fylkeskommunene i Agder tar privat sektor ansvar for 78 prosent av totalt 2652 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet.

Det vil si at offentlig sektor i landsdelen har 588 læreplasser. Av disse er 444 i kommunene med 88 prosent i helse- og oppvekstfag.

De resterende 12 prosent (55 læreplasser) fordeler seg på merkantile fag, institusjonskokk og tekniske fag i 30 kommuner.

- Dette er akkurat de samme tallene som vi så for et år siden, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

- Jeg vet at veldig mange etterlyser et mye større engasjement i de aller fleste av landsdelens kommuner, avslutter Skagestad, som for tiden er leder av yrkesopplæringsnemndene i begge Agderfylkene.        

Her er oversikten over antall læreplasser i kommunene og hvilken økning som etterlyses: