Kompetansepris til Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk mottok Agderings kompetansepris under Agderkonferansen for systematisk arbeid med kompetanse over mange år.

#205

Kristin Skogen Lund sammen med fagforeningsleder Cay Hordhaug, administrerende direktør Øivind Stenstad og HR-leder Agnete Riber-Mohn fra Glencore Nikkelverk. Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 25.01.17

Agder

Agdering uttalte: Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en aktiv utdanningsbedrift.

Bedriften er en av de største bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder. I 2015 fikk bedriften NHO Agders hederspris for sin satsing på lærlinger og etter- og videreutdanning av ansatte.

Prinsippene for Nikkelverk Business System (NBS) beskriver en systematisk og strukturert arbeidsmetodikk som omfatter alle arbeidsprosesser. Forventningene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene. 

Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

De andre nominerte var Benteler Auto, AS Nymo og Hennig Olsen Is.

Vi gratulerer alle!