Bymiljøavtalen: Næringslivet krever bedre dokumentasjon av effekten

De sentrale næringsorganisasjonene i regionen mener tiltakene i bymiljøavtalen må dokumenteres bedre, dersom bompengesatsene skal økes.

#205

Det er bred enighet blant EBAs Petter Blomkvist, NIKRs Anita Dietrichson, NHOs Siri Mathiesen, Sørlandsparken Næringsforeningens Erik Rostoft og NLFs Reidar Retterholt. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 25.08.16

Agder

- Vi er positive til at det fremforhandles en bymiljøavtale for Kristiansand-regionen, og vi stiller oss bak målet om at veksten i persontrafikken som følge av befolkningsveksten skal tas gjennom økt bruk av sykkel, gang- og kollektivtrafikk. Men vi må være sikre på at tiltakene som foreslås er effektive og målrettede dersom vi skal akseptere en økning i bompengebetalingen, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Sammen med Næringsforeningen i Kristiansand-regionen (NIKR), Norsk Lastebileier Forbund (NLF), Sørlandsparken Næringsforening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) går nå NHO Agder ut og ber om at politikerne lytter til næringslivet før man vedtar prinsipper for bompengefinansiering av bymiljøavtalen.

Organisasjonene fastslår at det er behov for økt kapasitet i trafikksystemet rundt Kristiansand, men erkjenner samtidig at det ikke er nok å utvide veikapasiteten. Næringsorganisasjonene er derfor positive både til et styrket kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for gange og sykkel.

- Vi erkjenner at det neppe er mulig å få til det løftet alle ønsker uten et innslag av bompengefinansiering. Men restriktive tiltak må forsterkes og suppleres med positive virkemidler, mener næringsorganisasjonene og påpeker at det er nødvendig å synliggjøre de positive resultatene knyttet til bymiljøavtalen først dersom man skal skape forståelse for økte bompengesatser.

Næringsorganisasjonene mener også det er nødvendig med en tydeligere miljøprofil knyttet til satsene, slik at både næringslivet og privatpersoner får nye incitamenter til å velge de mest miljøvennlige transportløsningene.

- Det må lønne seg å investere i ny og miljøvennlig teknologi, samtidig som tiden er over for at noen kan være gratispassasjerer. I Oslo har man lagt opp til en ordning der alle som bruker bil må bidra, men der de mest miljøvennlige alternativene belønnes med lavere priser i bomringen. Det samme bør man legge til grunn i Kristiansand-regionen, mener næringsorganisasjonene.

NHO, NIKR, NLF, EBA og Sørlandsparken Næringsforening mener også det er nødvendig å hindre at storbrukere rammes altfor tøft hvis satsene for bompasseringer økes betydelig. Derfor tar de til orde for å innføre et tak på maksimum 40 passeringer pr måned. I forslaget som nå er ute på høring er dette taket satt til 60 passeringer pr måned. Næringsorganisasjonene mener dette taket er for høyt og at det vil kunne ramme både enkeltbedrifter og for eksempel småbarnsfamilier altfor hardt.

Organisasjonene mener også at man må se på en alternativ plassering av bom-stasjonene ved Sørlandsparken.  I stedet for å etablere tre nye bomstasjoner ved innfartsveiene til selve parken, foreslår organisasjonene å erstatte disse med to stasjoner langs E18 – henholdsvis ved fylkesgrensen for vestgående trafikk og ved Timenessletta for østgående trafikk. – Dette vil bidra til likebehandling av næringsaktørene i hele området rundt Sørlandsparken, mener næringsorganisasjonene.

Kontakt for ytterligere informasjon:

NHO: Siri Mathiesen (908 25 942)

NLF: Reidar Retterholt (907 73 207)

NIKR: Anita Dietrichson (911 64 883)

Sørlandsparken Næringsforening: Erik Rostoft (920 10 700)

EBA: Petter Blomkvist (466 84 200)

Kontakt oss

Siri Mathiesen

Regiondirektør

NHO Agder

Siri.Mathiesen@nho.no
Mobil
90825942