Ledigheten går ned

Arbeidsledigheten faller i begge Agder-fylkene, men fortsatt topper regionen ledighetsstatistikken sammen med Rogaland.

#205

Arendal hadde høyest arbeidsledighet på Sørlandet i august 2017. Fotograf: NAV

Publisert 01.09.17

Agder

Arbeidsledigheten i Aust-Agder er på 3,3 prosent, mens den i Vest-Agder er 3,2 prosent. Sammen med Rogaland har Agder-fylkene fortsatt høyest ledighet, men ledigheten er lavere nå enn på samme tid i fjor. 

I Vest-Agder er den registrerte arbeidsledigheten 16 prosent lavere enn for ett år siden. Det er nå 2987 personer som er registrert som helt ledige i vest-fylket, ifølge en pressemelding fra NAV Vest-Agder.

– Omregnet i personer betyr det 553 færre ledige nå enn på samme tid i 2016. Det betyr at det skjer noe positivt med arbeidsmarkedet, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

I Vest-Agder er det for øyeblikket høyest ledighet i Søgne og Songdalen med 3,7 prosent ledighet. Så følger Kristiansand med 3,6 og Farsund med 3,2 prosent.

 

I Aust-Agder er arbeidsledigheten størst i Arendal som har 4,0 prosent ledige i arbeidsstyrken.

NAV Aust-Agder offentliggjør også statistikk om hvordan det går med den som har brukt opp dagpengeperioden. Det vil si de som har gått arbeidsledige over to år.

Litt under halvparten av dem som har brukt opp dagpengeperioden er tilbake i arbeid seks måneder senere, melder NAV Aust-Agder som har registrert 143 personer som har brukt opp dagpengerettighetene i fylket.

- Seks måneder etter at dagpengene har opphørt er 53 personer tilbake i arbeid og mottar ikke lenger ytelser fra NAV. 12 personer er delvis tilbake i arbeid og kombinerer det med ytelser fra NAV, heter det i pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.

Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, oppfordrer arbeidssøkere til å vurdere nye muligheter både yrkesmessig og geografisk.
- En midlertidige ansettelse, å forsøke seg i en ny bransje eller å pendle i en periode kan åpne nye dører, sier Høynes.

Av de 143 personene som hadde brukt opp dagpengerettighetene mottar 12 arbeidsavklaringspenger, 10 er alderspensjonister og 36 er fremdeles registrert som arbeidssøkere. I tillegg er det 20 personer som ikke er registrert i NAVs registre. Blant disse er det selvstendig næringsdrivende, utvandrede og personer som har startet utdanning.