Lite rom for tillegg

Med stigende arbeidsledighet og en tøff hverdag for mange bedrifter, så er det helt nødvendig med moderasjon i lønnsutviklingen.

Forhandslingsdirektør Rolf Negård på tariffseminar i Kristiansand.

Forhandslingsdirektør Rolf Negård på tariffseminar i Kristiansand. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 11.05.16

Agder

Dette var hovedbudskapet fra forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO da han innledet på et godt besøkt tariffseminar i Kristiansand onsdag.

Ledere fra rundt 70 bedrifter på Sørlandet var møtt frem på seminaret for å få nyttig bakgrunnsinformasjon om årets lønnsoppgjør, samt råd om hvordan de kommende lokale lønnsforhandlingene bør håndteres - innenfor de sektorene som har lokale forhandlinger.

Bakteppet for årets lønnsoppgjør var selvfølgelig den nye økonomiske virkeligheten som har møtt norsk næringsliv etter det dramatiske fallet i oljeprisen. Effektene har ikke minst vært store for oljeservicebedriftene på Sørlandet der tusenvis av arbeidsplasser er blitt borte fordi markedet har sviktet.

Samtidig har kronekursen falt, noe som fungerer som en støtdemper for norsk økonomi. Lavere kronekurs har styrket eksportbedriftenes konkurranseevne. Derfor er det også bedrifter som opplever økt salg og derfor legger planer om utvidelser og nysatsinger.

- Vi opplever bedret konkurranseevne for norsk industri. Nå må vi bruke denne muligheten til å utvikle eksisterende og etablere nye vekstmotorer i næringslivet, fremholdt Rolf Negård på seminaret.

Han minnet om at bruttonasjonalproduktet (BNPI i  fastlands-Norge økte med bare 1 prosent i 2015 etter nær nullvekst gjennom 2. halvår. Petroleumsinvesteringene falt med nærmere 15 prosent, og det er ventet nesten samme fall i 2016. Privat forbruk øker samtidig mindre enn hva som har vært vanlig de siste årene. 

I sum gir dette store utfordringer for norsk næringsliv og tiden er ikke inne for å bruke lønnsoppgjørene til å øke kjøpekraften. Dette er det etablert en felles forståelse mellom LO og NHO om gjennom enigheten i frontfagoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Det ble ikke gitt generelle tillegg i det sentrale oppgjøret, men det såkalte overhenget og lønnsutvikling som skyldes økte ansiennitetstillegg og andre underliggende faktorer, innebærer likevel at det vil komme en viss lønnsglidning i 2016. Dersom man generelt skal holde seg innenfor rammen på 2,4 prosent, så er det altså svært lite rom for lokale tillegg.

- I sum er det anslått at lokale justeringer kan utgjøre 1 prosent. Men i hvert enkelt tilfelle avhenger dette av lokale forhold. Lokal lønnsvekst skal baseres på de fire kriterierne bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, minnet Rolf Negård om.

Han understreket samtidig at på bedrifter hvor det er lokal forhandlingsrett skal gjennomføres reelle forhandlinger mellom partene som tar utgangspunkt i disse kriteriene.