Lysning i arbeidsmarkedet

NAV mener at det har vært en markant bedring i arbeidsmarkedet det siste året. – Jeg tror mange jobbsøkere vil oppleve å finne flere muligheter i regionen, sier direktør Hilde Høynes i NAV Aust-Agder.

#205

NAV mener arbeidsmarkedet i regionen er i bedring.

Publisert 31.03.17

Agder

Av arbeidsstyrken i landet er det i mars registrert 2,9 prosent helt arbeidsledige mot 3,1 i forrige måned og 3,3 prosent i mars i fjor. I mars var det registrert 81 327 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 8 007 sammenlignet med mars i fjor. Av de helt ledige mottok 60 prosent dagpenger, skriver NAV Aust-Agder i en pressemelding.

Til sammen var 104 056 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 3 236 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. I samme periode i fjor utgjorde bruttoledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sogn og Fjordane og Oppland har landets laveste ledighet med 1,9 prosent, etterfulgt av Troms med 2 prosent Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,4 prosent, etterfulgt av Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark med 3,4 prosent.

Arbeidsmarkedet nå

Ledigheten i Aust-Agder er på 3,4 prosent og utgjør 1 947 personer, 142 færre enn i forrige måned. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med mars 2016. I mars er bruttoledigheten på 4,9 prosent mot 5,3 prosent for ett år siden. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder, med 5,4 prosent.

Risør kommune har høyest ledighet med 4,4 prosent. Deretter følger Tvedestrand og Arendal med 3,8 prosent.

Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1 308 menn og 639 kvinner. Av de ledige er 149 permitterte og 561 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 882 delvis ledige i Aust-Agder.

Bykle og Bygland kommune har fylkets laveste ledighet med 1,6 prosent. Deretter følger Evje og Hornnes med 2 prosent.

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere (20), innen akademiske yrker (24) og undervisning (32). Industriarbeid (398) og bygg og anlegg (278) er næringene med flest ledige.

Tilgang av ledige stillinger

I mars var det registrert 550 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no – mot 646 i februar. I mars 2016 var det registrert 370 ledige stillinger.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (184) og undervisning og bygg og anlegg (72).

Helt ledige under 30 år

I Aust-Agder er det nå 544 helt ledige under 30 år, dette er en nedgang på 16 fra forrige måned.

Omslag i markedet

Bruttoledigheten i Aust-Agder har gått ned de siste fire månedene, sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Hilde Høynes sier at det er et positivt tegn for arbeidsmarkedet.

-Vi ser et tydelig omslag i markedet, noe som også er i tråd med våre prognoser for 2017. Jeg tror mange jobbsøkere vil oppleve å finne flere muligheter i regionen, sier Høynes.

Fra april er det også et «omslag» ved landets NAV-kontor: De som besøker veiledningssenteret uten timeavtale vil i hovedsak få hjelp til å bruke selvbetjeningsløsningene på nav.no.

-Veilederne ved NAV-kontorene skal bruke mer tid på dem som trenger ekstra bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Svar på spørsmål om ytelser og annen informasjon er lett tilgjengelig på våre nettsider. Men vi skal selvfølgelig vise publikum hvordan de bruker løsningene, sier Høynes.