Lytter til næringslivet om bymiljø

Innspillene fra næringslivet om krav til den nye bymiljøavtalen vil bli vektlagt i den videre prosessen.

#205

Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) vil lytte til næringslivets innspill om bymiljøavtalen. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 06.09.16

Agder

Dette var en entydig tilbakemelding fra sentrale fylkespolitikere og ordførere i Kristiansand-regionen da Sørlandets Samferdselsløft (SSL) inviterte til temamøte om bymiljøavtalen i Kristiansand tirsdag.
NHOs regiondirektør Siri Mathiesen understreket at bymiljøavtalen er viktig også som næringspolitikk for regionen. Næringslivet stiller tydelige krav for å være med på de tiltakene som er skissert i forslaget til bymiljøavtale.

NHO Agder har sammen med flere andre sentrale næringsorganisasjoner levert en felles høringsuttalelse knyttet til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen. Utvikling av veiprosjektet rundt Gartnerløkka og hinderfri fremkommelighet for bussen er de to viktigste grepene, mener næringsorganisasjonene. Organisasjonene er også opptatt av at man skjermer storbrukere som er helt avhengig av å bruke bil ut og inn av bomringene, samt at man lykkes med å finne løsninger som gjør at man skiller mellom næringstrafikk og persontrafikk. Et sentralt mål i bymiljøavtalen er at trafikkveksten som følger av den forventede befolkningsveksten, skal tas gjennom sykkel, gang og kollektivtrafikk.

 

- Derfor er det avgjørende at de tiltakene som gir størst effekt også er de som blir prioritert. 

Ordfører Harald Furre i Kristiansand fastslo at innspillene fra næringslivet blir lyttet til i den videre politiske prosessen. Han var også tilfreds med den konstruktive og åpne tilnærmingen næringsorganisasjoene har valgt.

Gisle Meininger Saudland (Frp), som er leder av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune, påpekte at det er mange innbyrdes motsetninger i målene som er definert i bymiljøavtalen. - Det handler om å finne en god balanse på disse områdene, påpekte han.