Majas vant IA-prisen i Vest-Agder

Vi gratulerer Majas salonger som vant IA-prisen i Vest-Agder for privat sektor.

#205

Majas salong mottar IA-prisen for Vest-Agder fra NAV-direktør Elisabeth Blørstad. Fotograf: Leif Holand

Publisert 11.10.16

Agder

Prisen er en anerkjennelse til virksomheter som har utmerket seg i arbeidet med både å skape og videreutvikle en inkluderende arbeidsplass. Prisen skal stimulere til innsats i IA-arbeid.

Kristiansand Eiendom vant prisen for offentlig sektor. I Aust-Agder, vant Renholdstjenesten i Grimstad kommune IA-prisen. 

Majas har 50-årsjublieum i 2016, er fortsatt familieeid og består av fem salonger. Av de 36 medarbeidere, har 10 en annen bakgrunn enn norsk. De har gått fra 6,9% sykefravær i 2013 til 3,4% i 2015, noe som er langt under gjennomsnittet for bransjen.

Majas visjon er å være Sørlandets foretrukne frisørsalong, både for lærlinger, frisørene, kundene og samarbeidspartnere. Gjennom systematisk arbeid med tilrettelegging i samarbeid med NAV, gir de muligheter til mange medarbeidere med utfordringer. 

"Vår helt normale hervdag består av masse flotte medarbeidere," sier eierne Eva Moi Skøie og Pia Moi Jacobsen. "Hvor 50% har noe de strever med."

IA-prisene ble delt ut under IA-konferansene som fant sted i Arendal 10. oktober og Kristiansand 11. oktober. Gratulerer til alle de nominerte.