Månedens bedrift: Eramet Norway Kvinesdal

De lager kanskje ikke gull av gråstein, men Eramet i Kvinesdal produserer i det minste høykvalitetsmaterialer med utgangspunkt i slagg de mottar fra søsterbedriften i Sauda.

#205

Fred Skagestad fra NHO Agder gratulerer verksdirektør Sem Gysland og personalsjef Svein Bøgwald ved Eramet Kvinesdal Norway med utmerkelsen månedens bedrift i NHO Agder oktober 2017.

Publisert 31.10.17

Agder

Eramet Norway har hundre års erfaring med å lage ulike manganlegeringer. Denne kunnskapen, utviklet gjennom generasjoner, er Eramet Norways viktigste ressurs og verdi. Og det er denne kompetansen som har gjort selskapet ledende innenfor smelting og raffinering av manganlegeringer.

- Råvarene vi bruker kommer i hovedsak fra Sauda der de produserer ferromagan. Hvert år mottar vi rundt 280.000 tonn slagg fra ovnene i Sauda som vi raffinerer og selger som silikomangan til ledende stålprodusenter rundt omkring i verden, forteller verksdirektør Sem Gysland.

Kraftproduksjon trengte kunder

Verket ble etablert så sent som i 1974. Bakgrunnen var utbyggingen av Sira/Kvina-vassdraget. Kraftkrevende industri var en svært verdifull kunde som gjorde utbyggingen mulig - og tilgangen på fornybar, grønn kraft er i dag ett av de viktigste konkurransefortrinnene Eramet-fabrikken i Kvinesdal har.

Verket i Kvinesdal har et nært samarbeid med de to andre Eramet-anleggene i Norge - som altså finnes i Sauda og Porsgrunn. Sammen omsetter disse verkene for nærmere 4,5 milliarder kroner i et godt år. Selv om prisene på verdensmarkedet kan endre seg raskt, har de franskeide prosessindustribedriftene levert gode resultater gjennom mange år.

- 2016 ble et godt år, også økonomisk selv om vi i utganspunktet opplevde at prisene på våre produkter ble nærmest halvert. Når det likevel ble bra, hadde dette sammenheng med at vi mot slutten av året opplevde nær en dobling av de samme prisene. I tillegg har vi hatt positiv effekt av lavere kronekurs, samtidig som vi har solgt produktene i dollar, sier Sem Gysland.

Viktig for regionen

Eramet i Kvinesdal er naturligvis en hjørnesteinbedrift i kommunen, men ringvirkningene fra virksomheten er viktige for hele regionen. Dessuten kan bedriften skryte av at Sørlandets største havn - i hvert fall målt i tonnasje - faktisk ligger i Kvinesdal. Det anløper båter nesten hver dag - og totalt er det snakk om 250-300 anløp hvert år av skip som kommer med råstoff eller seiler med raffinerte produkter.

Prosessindustribedriften i Kvinesdal ble endel av Eramet-konsernet i 2008 da det franske gruvekonsernet kjøpte sentrale deler av Tinfos-konsernet i Norge. De franske eierne har fortsatt å investere og utvikle virksomheten, fordi denne delen av norsk industri ligger langt fremme i den globale konkurransen om å produsere miljøvennlig og effektivt med høy kvalitet.

Samtidig har det vært investert langsiktig å ny teknologi, noe som har bidratt til at Eramet i Kvinesdal har oppnådd store gevinster både økonomisk og miljømessig. - I dag er vi også en stor strømprodusent selv. Årlig produserer vi 90 GWH strøm, noe som betyr at vi kunne forsynt hele Kvinesdal med strøm fra verket. Dette er et resultat av at ledelsen ved verket allerede på 1980-tallet satte igang prosjekter for energiøkonomisering og gjenvinning av de ressursene vi bruker i egen produksjon. I tillegg er det veldig viktig for oss at vi har stabile og forutsigbare rammevilkår, noe vi stort sett har hatt i Norge de siste 8-10 årene, sier Sem Gysland.

Eramet Kvinesdal Norway er en stor kraftkunde, men energieffektivisering har bidratt til at de nå også kan føre kraft tilbake til kraftnettet.

#205

Eierne investerer videre

De franske eierne har også troen på fremtiden for bedriften. Derfor investeres det fortsatt tungt i videreutvikling av virksomheten. - Vi skal bygge en ny ovn i løpet av våren, noe som  betyr en investering på rundt 70 millioner kroner. I tillegg investerer vi samtidig 30-40 millioner kroner i ny renseteknologi som skal gjøre oss enda mer konkurransedyktige på miljøsiden. Alle verkene i Norge har erkjent at vi må ligge langt fremme innen miljøteknologi, og våre franske eiere ser også at dette blir et viktig konkurransefortrinn i årene fremover fordi kundene vil stille stadig strengere krav til oss, mener Sem Gysland.

- Det som er bra for miljøet, er også bra for forretningen på lang sikt, legger han til.

Derfor er han ikke bekymret for at bedriften kanskje har noen av de tøffeste miljøkravene i klassen. Dette er en kombinasjon av både egendefinerte krav og pålegg fra norske myndigheter.

Heller ikke et høyere lønnsnivå i Norge trenger å være en trussel for videre utvikling, tror verksdirektøren.

Samarbeid gir suksess

- Så lenge vi klarer å utvikle samarbeidet mellom bedrift, arbeidstakere og myndigheter – så tror jeg vi vil klare å absorbere det høyere lønnsnivået. Vi har en mye flatere struktur enn det vi finner i mange andre land – og det synes jeg er veldig bra. Samtidig er de ansatte involverte og engasjerte. Det betyr enormt for bedriften, og slikt får de ikke til i Kina. Derfor er vi mer effektive og leverer bedre kvalitet på produktene, og dermed vil vi også være konkurransedyktige over lang tid, sier han og understreker at de 200 ansatte i Kvinesdal bidrar til at verket er svært effektivt målt mot relevante konkurrenter.

- Det er folkene her som er hovedårsaken til at det fungerer så bra som det gjør. Men jeg tror vi har enda mer å hente når det gjelder digitalisering i årene fremover. Vi får nye muligheter til å overvåke prosesser og behandle data på en bedre måte. Optimalisering av produksjonen er er veldig viktig for økt verdiskapning, fastslår verksdirektør Sem Gysland ved Eramet Kvinesdal Norway.

Dette er noe av sluttproduktet som produseres ved Eramet Kvinesdal Norway.

#205