Månedens bedrift: Oveland Utemiljø

Når du kjører langs E18, får du daglig bevis på hva fagfolkene hos Oveland Utemiljø kan levere!

#205

Reifulf Heen og Tor Bjørn Oveland deler jobben med den daglige ledelsen i Oveland Utemiljø. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 23.06.17

Agder

Oveland Utemiljø har vokst til å bli en betydelig bedrift som bidrar til trivsel og estetikk i det offentlige rom. Statens vegvesen, offentlige etater, private bedrifter og etterhvert også privatpersoner er deres oppdragsgivere. Fra basen i Froland har de vokst til å bli en virksomhet med over 30 årsverk - og de gleder seg over at det fortsatt er økende etterspørsel etter deres tjenester.

God lønnsomhet

I 2016 omsatte de for over 30 millioner kroner - med god lønnsomhet. I 2017 tror de at året blir enda bedre. Og de legger ikke skjul på hva som er den viktigste oppskriften for suksess.

- Det handler om arbeidsmiljøet og den faglige kvaliteten vi har blant våre medarbeidere, sier daglig leder Reiulf Heen.

Selskapet kan egentlig føre sine røtter tilbake til 1970-tallet da Torgeir Oveland startet Oveland Planteskole. Det var på mange måter et tradisjonelt gartneri. På 1980-talet begynte de så smått å levere anleggsgartnertjenester, noe de ble økende etterspørsel etter utover på 1990-tallet.

De beste fagtradisjonene

- Oveland Utemiljø ble etablert som eget selskap i 2001 fordi vi så et marked for slike tjenester, men anleggsgartnerfaget var egentlig ikke anerkjent da vi startet med dette. Det viktigste for oss var derfor å kunne videreføre de beste fagtradisjonene fra Oveland Planteskole. Den tradisjonelle gartnerivirksomheten møtte en ny konkurranse på 2000-tallet da kjeder som Plantasjen gjorde sitt inntog, og vi måtte finne et marked som etterspurte fagkunnskap og som hadde vilje til å betale for kvaliteten vi kunne tilby, forklarer Reiulf Heen.

Han begynte selv som læregutt hos grunnleggeren Torgeir Oveland, men er altså i dag daglig leder i familiebedriften. Grunderen selv jobber imidlertid fortsatt som prosjektleder i virksomheten. - Så jeg har blitt sjef til min gamle sjef, smiler Reiulft Heen.

Dyrker spisskompetanse

Han deler det daglige ansvaret med Tor Bjørn Oveland som er andre generasjon i familiebedriften. - Vi fordeler oppgavene mellom oss med utgangspunkt i hvem som er best på de ulike områdene. Det har vist seg å fungere veldig bra. For oss har det vært en sukessfaktor at vi kjenner ressursene i egen organisasjon godt, og dyrke det hver enkelt er best på, sier Tor Bjørn Oveland.

For fem år siden besluttet de å legge ned den rene gartnerivirksomheten i Oveland Planteskole og satse utelukkende på å videreutvikle anleggsgarntervirksomheten i Oveland Utemiljø.

De tror markedet for disse tjenestene fortsatt vil være i vekst. Ikke minst gjelder det privatmarkedet. - Folk får stadig dårligere tid, og derfor velger de å kjøpe tjenester fra oss. Vi kan riktignok merke at etterspørselen kan gå noe ned i perioder med nedgangstider, men i praksis betyr det bare at det er færre som ber oss regne på jobber, samtidig som antallet som faktisk bestiller oppdrag er det samme som i gode tider. Så nedgangstider har egentlig bare betydd at vi har større andel tilslag på de oppdragene vi faktisk lager tilbud på, forteller Reiulf Heen.

Offentlige anbud

Offentlige oppdrag er naturligvis en viktig del av virksomheten. Siden Oveland Utemiljø er en stor aktør med bred erfaring fra offentlige anbud, så opplever de at disse innkjøpsprosessene stort sett er ryddige og greie.

- Vi har alle papirer og alle godkjenninger i orden. Vi kjenner også rutinene og kravene som stilles i offentlige anbud, så dette fungerer egentlig greit for oss. Vi er mer bekymret for privatmarkedet der vi vet at det er mange useriøse aktører som jobber svart. Derfor er vi glade for at Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter nå er veldig aktive med å kontrollere bransjen. Vi vil gjerne ha flere kontroller for å få luket bort de useriøse og ulovlige virksomhetene, sier Tor Bjørn Oveland. 

De har konsekvent avvist alle forespørsler som kan mistenkes å handle om svart arbeid. Ryddighet på dette området mener Oveland Utemiljø har vært en konkurransefordel. - Det har vært viktig for oss å sikre virksomheten et godt rykte og rennome. Det betyr at vi må være seriøse i alt vi gjør, vi må sørge for et godt arbeidsmiljø og vi må være  gode på kundebehandling. Derfor er vi også opptatt av å investere i de ansatte. Konkurransedyktige lønnsbetingelser, faglig utvikling, sosialt samhold og attraktive fellesgoder som firmahytte bidrar til at vi tiltrekker oss de flinkeste medarbeiderne. Våre medarbeidere skal være stolte over å jobbe i Oveland Utemiljø, sier Reiulf Heen.

- Kvalitet i alt vi gjør er helt avgjørende. Derfor er vi også opptatt av at det skal se ordentlig ut rundt oss. Vi passer for eksempel på at bilparken vår holder god standard. Det gir helt feil signaler om vi skulle kjøre rundt i rustne og dårlig vedlikeholdte biler, legger Tor Bjørn Oveland til.

Utvikling av faget

En del av filosofien har også vært å bidra til utvikling av anleggsgartnerfaget. Derfor har Oveland Utemiljø vært en pådriver for å opprettholde og styrke fagopplæringen innenfor dette området i regionen. - Vi har dessuten alltid hatt lærlinger. Akkurat nå har vi fem lærlinger i anleggsgartnerfaget, og flere av våre medarbeidere har også tatt fagbrev i voksen alder. Det er ikke noe krav hos oss, men vi oppfordrer absolutt medarbeiderne til å ta fagbrev, fremholder Reiulf Heen.

På ett område erkjenner de imidlertid at de ikke har vært gode nok - fordi det er for få kvinner ansatt i bedriften. - Vi har bare en dame ansatt nå, og det vil vi gjerne gjøre noe med. Anleggsgartner-faget er et hardt fysisk yrke, men det gjør noe med bedriften å få inn flere kvinner. Det bedrer arbeidsmiljøet, og dessuten bidrar kvinner også med kvaliteter som er viktige for oss. Vi må bare erkjenne at kvinner gjennomgående har et bedre øye for detaljer enn det de fleste av oss menn har, og nettopp de små detaljene kan være avgjørende for at kunden bli 100 prosent fornøyd, sier Reiulf Heen.

Store oppdrag

Oveland Utemiljø har bidratt i utformingen av det offentlige rom mange steder i regionen. Arendal idrettspark, Sam Eyde videregående skole,  Campus i Grimstad, sentrale deler av Arendal sentrum og mye av beplantning og utforming på E18 mellom Grimstad og Kristiansand har de blant annet hatt ansvaret for. - Vi får også mange tilbakemeldinger på natursteinsmuren og anlegget rundt Kuben som man ser når man passerer Langsæ-krysset i Arendal. Det er såpass spesielt at vi opplever at kunder kommer til oss fordi de er imponert over det anlegget, forteller Reiulf Heen.

Nå er de spente på om det venter mange nye oppdrag i forbindelse med anleggene Nye Veier skal bygge i begge Agder-fylkene. - Vi har vært involvert i utformingen av to av rundkjøringene som er bygd på Goderstad og ved Dalen, men vet ikke hvilke andre oppdrag som kan bli aktuelle. Uansett er det bra også for oss at det skal bygges mye ny vei i regionen, sier Reiulf Heen.