Midler og muligheter

NHO Service og NHO Agder gjennomførte i desember et seminar om å få flest mulig i arbeid.

Publisert 15.11.14

Agder

Lederen for Sørlandsbenken Åse Michaelsen innledet med å understreke viktigheten av at arbeidsgiveren ser den enkelte ansatte.

Troels van Dijk fra QuickCare i Danmark presenterte den danske modellen og utfordret deltkarne til å tenke alternativt når det gjelder å få folk fort tilbake i arbeidet. "Kanskje vi kan ta det best fra det forebyggende arbeidet i Norge og spleise det sammen med den danske måten av å tenke å få folk tilbake i arbeidet og invitere svenskerne med. Vi kan kalle det et skandinavisk modell.

Fastlege Sebastian Bø ga perspektivet fra "sykemelderen" og oppfordret arbeidsgivere til å gå i dialog med arbeidstakeren, legen og NAV tidligere.

IA rådgiver Erik Stølen avsluttet med å lose deltakerne gjennom NAV systemet.