Minst konkurser i sør

Sørlandet er landsdelen som har minst konkurser. Nord-Norge er i den andre enden av skalaen.

#205

Sørlandet er den landsdelen som har færrest konkurser. Fotograf: Knut Arne Gjertsen

Publisert 14.03.17

Agder

Det er Dagens Næringsliv som melder dette etter å ha kartlagt nærmere 25.000 konkurser i Norge de siste fem årene. Mens Sørlandet er regionen med færrest konkurser, så er det ingen steder i landet som opplever flere fallitter enn i Nordland, Troms og Finnmark.

Avisen skriver at det siden 2001 i gjennomsnitt har gått 45 prosent flere bedrifter konkurs i nord enn i sør, når man korrigerer for antall bedrifter.

Professor Lasse Lien ved Norges Handelshøyskole i Bergen tror forklaringen delvis kan ligge i ulike kulturer i de forskjellige landsdelene.

– Både makro- og mikroøkonomiske forhold spiller inn. Noe skyldes muligens også lynnet i de ulike landsdelene. Nordlendingene tar kanskje litt mer risiko, mens sørlendingene er kjent for å være forsiktige, sier Lien til Dagens Næringsliv.

Analysen viser at det er 15,4 konkurser pr 100 bedrifter i Nord-Norge, mens det tilsvarende tallet for Sørlandet er 10,7 konkurser pr 100 bedrifter.

Det er byggefirmaer som topper konkurs-listen.  Dette kan ifølge næringspolitisk rådgiver Jomar Talsnes Heggdal i Byggenæringens Landsforening (BNL) forklares med at mange håndverkere har startet for seg selv etter boligboomen de senere årene. – Med mange nyetableringer får man også mange konkurser. I tillegg har mange bedrifter i byggenæringen ofte lav egenkapital. Det skal ikke mer enn et par smeller til for at egenkapitalen er tapt. Da er selskapet konkurs, sier Heggdal til DN.