Mer miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen

Årets bymiljøkonferanse 26. april i Kilden setter mobilitet på dagsorden. Byvekstavtaler, fossilfri busstrafikk, elektrisk fremtid, hydrogenbiler, mobilitetsplanlegging og arealpolitikk er tema på konferansen.

#205

Hensikten med Bymilljøkonferansen 2018 er å bidra til miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen. Fotograf: Knut Arne Gjertsen

Publisert 15.02.18

Agder

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen slår an tonen og utdyper hvordan byvekstavtalene kan redusere klimautslipp og gjøre byområdene mer bærekraftige. Forsker Gro Sandkjær Hansen i NIBR drøfter om byområdenes innsats fram til nå, inkludert planer, er tilstrekkelig. 

Få ny innsikt og delta på viktige debatter!
Hensikten med Bymilljøkonferansen 2018 er å bidra til miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Kristiansandsregionen. Konferansen avslutter med debatt, med blant annet vår regiondirektør Siri Mathiesen blant paneldeltakerne.