Nå er MIL-byggingen i gang!

25 barnehagebarn med bøtter, spader og gravemaskiner markerte at byggingen av Mechatronics Innovation Lab nå er i gang!

JB Ugland Holdings CEO Johan Martin Ugland sammen med fremtidens ingeniører fra Hokus Pokus barnehage.

JB Ugland Holdings CEO Johan Martin Ugland sammen med fremtidens ingeniører fra Hokus Pokus barnehage. De tok de første spadetakene på UiAs Mechatronics Innovation Lab i Grimstad onsdag. Foto: Trond Madsen.

Publisert 18.05.16

Agder

Med representanter fra både UiA, næringslivet, NODE-nettverket og myndighetene til stede, ble byggestart for den såkalte "Sørlandslaben" markert onsdag 18. mai ved UiA i Grimstad. Men ved denne anledningen var det verken snakk om klipping av snorer eller nedleggelse av noen grunnstein. Derimot var jobben overlatt til 25 barn fra Hokus Pokus barnehage. De tok de første spadetakene som markerte at det som i dobbelt forstand må kunne kalles en milepæl er nådd.

En av dem som smilte aller bredest under arrangementet, var UiA-rektor Frank Reichert som har jobbet i flere år for å få realisert dette prosjektet. - Det er ikke alle drømmer som blir virkelighet, men denne blir det nå, fastslo han og pekte på at MIL vil gi landsdelen muligheter andre misunner Sørlandet.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) har ambisjoner om å være et «verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.»

Formålet for mekatronikklaben er å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil kunne bidra til at nye produkter og teknologier kommer raskere på markedet.

Det er J. B. Ugland Eiendom som reiser bygget. Leiekontrakten mellom Mechatronics Innovation Lab og JBU ble signert i november i fjor.

Sørlandslaben skal få plass i to nybygg som vil bli bundet sammen med en bro. Byggene som totalt blir på 4500 kvadratmeter blir liggende tett inntil eksisterende universitetsbygg på campus i Grimstad.

Prosjektet er ennå ikke fullfinansiert, men bevilgninger over statsbudsjettet som allerede er gitt og garanti for oppdrag fra regionalt næringsliv har sikret et grunnlag for å komme igang med  byggingen.