Nå står slaget om NTP

I løpe av våren kommer rammene for samferdselssatsingen de kommende årene til å bli avgjort. For NHO er det svært viktig at samferdselsløftet fullføres.

#205

Dette er NHOs prioriterte prosjekter for Sørlandet i neste NTP. Illustrasjon: NHO

Publisert 23.02.17

Agder

For å rette oppmerksomheten mot utvalgte prosjekter som er viktige for å knytte landsdeler sammen og styrke regionale bo- og arbeidsmarkeder, gjennomfører NHO en serie møter og aktiviteter over hele landet kalt #NHOBedreVeiBane. 

Agder og Rogaland har gått sammen om å løfte frem E39 Kristiansand-Stavanger som ett av de utvalgte prosjektene.

- Det er Nye Veier som har ansvaret for å bygge ut denne strekningen. Derfor er det særlig viktig for oss i denne sammenhengen at Nye Veier får forutsigbar finansiering gjennom hele neste NTP-periode. Det betyr at de kan bygge lengre og mer sammenhengende strekninger enn det som har vært vanlig, sier seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum vil være med på de tre møtene som arrangeres i Agder 7. mars. Også veiselskapet Nye Veier vil være representert, sammen med regionale næringslivsaktører.

Alle møtene er åpne for alle interesserte. Påmelding kan gjøres her:

Kristiansand
Mandal
Flekkefjord