Næringsministeren inspirert av Sørlandet

Næringsminister Monica Mæland lot seg imponere og inspirere av sørlandsk næringsliv da hun besøkte NHO Agder tirsdag.

NHOs regiondirektør Siri Mathiesen, næringsminister Monica Mæland og prosjektleder Helene Fladmark i Eyde-nettverket under topplederkonferansen som ble arrangert hos Agder Energi tirsdag. (Foto: Arne Roger Janse, Janse Kommunikasjon)

Publisert 25.03.14

Agder

Næringsministeren, som selv er født og oppvokst i Arendal, kjenner Sørlandet og landsdelens muligheter og utfordringer bedre enn de aller fleste. Likevel ble hun positivt overrasket og begeistret da hun tirsdag møtte en rekke ledere fra sentrale NHO-bedrifter i regionen. 

Hun møtte blant andre konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi som skisserte noen av mulighetene for energibransjen, konsernsjef Reidar Fuglestad i Dyreparken Utvikling som delte sine visjoner for reiselivsnæringen, prosjektleder Helene Fladmark fra Eydenettverket som understreket behovet for bedre tilrettelegging for forskning og utvikling i bedriftene, adm. direktør Harald Furre i Oxford Research som fremhevet behovet for nyetableringer også innenfor "forretningsmessig tjenesteyting" og adm. direktør Per Are Birkeland i Scanflex som var påpekte hvor avgjørende det er for næringslivet i regionen at man får bedre veiforbindelser.

Senere på dagen fikk hun også høre historien om National Oilwell Varco og deres offensive strategi for fortsatt vekst fortalt av adm. direktør Tor Henning Ramfjord, i tillegg til at Node-klyngens leder Anne Grete Ellingsen presenterte hvordan klyngen nå arbeider for posisjonere seg som et fremtidig "Global Center of Expertice". I denne sammenhengen er også arbeidet med å etablere Sørlandslab i tilknytning til UiA viktig og dekan Frank Reichert ved Fakultet for teknologi og realfag viste hvordan man gjennom tett samhandling mellom akademia og næringsliv er iferd med å posisjonere UiA som et ledende miljø som også vekker internasjonal anerkjennelse.

Monica Mæland fikk også høre hvordan Elkem Solar har forsket seg ut av krisen i solcelleindustrien gjennom målrettet utviklingsarbeid. Nå er virksomheten tilbake på banen, til tross for at prisene i næringen har stupt. Geir Ausland fremholdt at det er store muligheter for å utvikle denne industrien i Norge, blant annet fordi industrien kan spille en viktig rolle for å nå både nasjonale og internasjonale klimamål.

Selv om næringsministeren lot seg både inspirere og begeistre, så understreket hun også at hun verken ville eller kunne imøtekomme forventninger om økt statlig innsats sånn over bordet. Men hun noterte flittig og konstaterte at det er en annen mentalitet og selvtillit i landsdelen enn hva som preget Sørlandet på begynnelsen av 1990-tallet da hun bodde her sist.

- Det viser at det er vekstkraft og ambisjoner i landsdelen, konstaterte hun og lovte at de konkrete og konstruktive innspillene fra både oljeservicenæringen, prosessindustrien og reiselivet var både nyttige og verdifulle.