NHO Agder sier nei til UiA-fusjon

Styret i NHO Agder tilrår ikke en fusjon mellom HiT og UiA på nåværende tidspunkt, men oppfordrer til å videreføre samarbeidet institusjonelt.

Publisert 27.05.14

Agder

Styret tok stilling til fusjonsspørsmål 15. mai. I høringsbrevet gis følgende begrunnelse: 

-Fusjonsprosesser handler om strategiske valg for fremtiden. Ettersom vi mangler sikker kunnskap om fremtiden, må vurderingene baseres på analyser, tro og vurderinger - samt ambisjoner om ønsket om utvikling.

Det er en økende forståelse for at det er nødvendig med strukturelle endringer i universitet- og høgskolesektoren. Kunnskapsdepartementet har bebudet en stortingsmelding om dette til neste år og bare av den grunn burde fusjonsspørsmålet mellom UiA og HiT vært utsatt med et par år, til man kjenner det politiske landskapet som vil tre frem etter drøftinger i regjering og storting.