NHO Agders hederspris til Nøsted

Alf-Arne Nøsted mottok NHO Agders hederspris for 2016 under årets julelunsj.

#205

Alf-Arne Nøsted fikk NHO Agders hederpris for 2016. Nøsted har vært administrerende direktør i familiebedriften Trygg Nøsted Kjetting siden 1985.

Publisert 20.12.16

Agder

Hedersprisen går til personer eller bedrifter som over tid har vist at de skaper verdier for regionen, tar samfunnsansvar og representerer gode eksempler som andre kan strekke seg etter. 

Denne prisen skal det altså spesielt gode grunner til å dele ut. Og i år finnes det definitivt svært gode grunner til å hedre en næringslivsleder og bedriftseier

  • som har vist evne til å tenke strategisk over lang tid,
  • som har hatt mot og krefter til å møte skiftende konjunkturer og internasjonal konkurranse,
  • som har bygd, investert og videreutviklet bedriften basert på stolte industritradisjoner og en uslitelig vilje til alltid å strekke seg mot forbedring og nytenkning.

NHO Agders hederspris for 2016 går til en bedriftsleder som har valgt å trappe ned etter over 30 år som leder av virksomheten der han også har vært en sentral eier. Alf-Arne Nøsted overtok ansvaret for å lede Nøsted Kjetting i 1985 og har styrt virksomheten gjennom internasjonalisering, produktutvikling, markedstilpasning og en unik evne til å stadig finne nye og bedre løsninger.

Nøsted har ledet en tradisjonsrik familiebedrift som ble etablert allerede i 1939. I Norge er virksomheten markedsledende, den har til sammen 350 ansatte, solid egenkapital og meget god inntjening.

Gruppen har hovedkontor i Mandal, men har også ni heleide datterselskaper, fire av dem i Norge, fem i utlandet. Dette speiler også hvordan bedriften under ledelse av årets prisvinner har evnet å tenke internasjonalt – både når det gjelder markeder og produksjon.

Samtidig har virksomheten alltid vært opptatt av ny teknologi. Derfor er dette også en av de norske industrivirksomhetene som har valgt å flytte hjem produksjon fra lavkostland, fordi de har vært tidlig ute med robotisering og automatisering.

I tillegg har Nøsted vært opptatt av å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø og de er derfor også blitt tildelt IA-prisen i Vest-Agder og senest under Arendalsuka i sommer ble bedriften tildelt den prestisjetunge Sør-prisen.

Han har vist vei på mange områder. Nøsted er en samfunnsbygger av aller beste merke, og det er også i tråd med det beste av tradisjonene i bedriften at han tidligere i år overlot ansvaret for den daglige ledelsen til en av sine døtre. Slik videreføres også virksomheten med lokale og langsiktige eiere, trygt forankret på Sørlandet.

Prisvinneren vil, selv om han har trådt tilbake som daglig leder, fortsatt arbeide i virksomheten, primært med tanke på å utvikle markedet i Nord-Amerika. Hans datter, Merethe Nøsted von Zernichow, har nylig overtatt ledelsen av Trygg Nøsted Kjetting.