NHO tar ledelsen i Sørlandets grønne skifte

Onsdag gikk startskuddet for GPS (Green Planet Strategy) der ni av Sørlandets ledende bedrifter sammen skal lete etter lønnsomme bærekraftsstrategier og -prosjekter.

#205

Avisoverskrift fra fremtiden! GPS er et kompetanse- og forretningsutviklingsprogram som skal gi økt konkurransekraft gjennom bærekraft, sier Nicolai Løvdal, Dr.phd Siv.ing i Future Frogs AS.

Publisert 12.04.18

Agder

- Vårt mål med deltakelse i GPS er å utarbeide en strategi for bærekraft som del av vår overordnede virksomhetsstrategi. Gjennom programmet får vi ny kunnskap, innsikt i nyttige verktøy og beste praksis. Vi tror på læring gjennom erfaringsutveksling og er svært interesserte i å høre hvordan andre virksomheter kommuniserer, praktiserer og kommersialiserer bærekraft, forteller Hanne Jørgensen, fagansvarlig samfunnsansvar i Hennig-Olsen Is.

Ledende næringsliv innen bærekraft: Ni av Sørlandets ledende bedrifter skal systematisk lete etter lønnsomme bærekraftsstrategier og -prosjekter Fotograf: NHO Agder

#205

- Ved å tenke strategisk bærekraft og langsiktig samarbeid med relevante aktører kan vi redusere konsekvensene av store ulykker til sjøs. Det å sette bærekraft som målbar strategi gjør at vi finner de gode løsningene både for kloden og ikke minst kundene våre, sier Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i Gard. 

Klima og bærekraft er en megatrend
Paris avtalen og FNs Bærekraftsmål vil påvirke verdens næringsliv, og klima og bærekraft vil gi store utslag i bedriftenes konkurransekraft.

For NHO er målet å etablere et tilbud for alle bedrifter i Agder, som ønsker å oppnå konkurransekraft gjennom bærekraft

- Klima er en driver for innovasjon og produktutvikling, og dermed markedsandeler og bedriftenes strategi for overlevelse og suksess i den nasjonale og internasjonale konkurransen. Klimaledelse er endringsledelse. GPS er et forskningsbasert kompetanseprogram som viser hvordan, sier Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder. 

En lønnsom plattform
Til forskjell fra korte seminarer og velformulert «grønnvasking» gir GPS bedriftene en plattform hvor bedrifter kan dyrke frem varig endring i form av lave miljøfotavtrykk, nye produkter og forretningsmodeller. I bunn ligger en dyp forståelse for at bedrifter skal være lønnsomme.

- Det er en økende forståelse for at næringslivet spiller en avgjørende rolle på veien mot et bærekraftig samfunn. Vi på Agder skal gjøre det rette. Vi skal gripe forretningsmulighetene - vi skal sørge for at dette gir næringslivet økt konkurransekraft og samtidig sikre at alle ansatte har enda bedre grunner til å stå opp om morra’n, sier Nicolai Løvdal, Dr.phd Siv.ing. i Future Frogs AS.

Fakta om GPS-programmet

  • GPS-programmet (Green Planet Strategy ) er partnerskap mellom NHO og FutureFrogs - med NTNU på laget.
  • GPS har som mål å få opp et sett med lønnsomme bærekraftsprosjekter i Agder. Prosjektene skal forsterke regionens konkurransekraft og innovasjonssystem.
  • Bedriftene som deltar i programmet er Agder Energi, Arendal Fossekompani, Dyreparken, Gard, Hennig-Olsen Is, Kruse Smith, MacGregor, Skeie Eiendom og Sparebanken Sør.