Ny regionsjef i EBA

Petter Blomkvist(42) er ansatt som ny Regionsjef i Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg,Sørlandet (EBA), med virke fra 14. Mars 2014.

Ny regionsjef i EBA Petter Blomkvist. Foto: Fotograf Henrik Finseth

Publisert 17.03.14

Agder

- Blomkvist kommer fra stillingen som daglig leder i bransjens opplæringskontor - Byggopp Agder, og var
således en naturlig leder å gå videre med når avtroppende leder Jan Olaf Dukan velger å fortsette med juridiske
oppgaver i EBA sentralt, samt sin private praksis. Blomkvist kjenner bransjen godt, nyter stor respekt på måten
han har løst oppgavene i Byggopp på og vi er veldig glade for kunne nyte godt av hans driv og engasjement
fremover og ønsker ham varmt velkommen,  sier Styreleder i EBA Sørlandet Gunnar Thompson.


Thompson kan videre informere om at EBA Sørlandet og Byggopp Agder ser på en sammenslåing etter at begge
foreningers årsmøter har anbefalt og gitt fullmakt til fusjon. Et viktig grep for å plassere ansvar for rekruttering,
omdømmebygging og fremtidige kvalitetskrav for entreprenør- og byggebransje. Blomkvist er allerede godt i
gang med å finne en god modell, hvor alle parter blir godt ivaretatt i en slik gjennomføring.