Søknadsfrist: 25. april

Ta nye steg mot toppen!

Bli med i lederprogrammet Summit. Vi bygger landsdelen. Sammen.

Deltakere i Summit: lovende ledere mot toppen 2013 - 2014 kommer fra: 3B Fibreglass, Kruse Smith, Stena Recycling, Cultiva, Cultiva, Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand kommune, Varodd AS, Unit 4 Current Software, Agder Energi, Glencore Nikkelverk, Libir IKS, UiA, Sørlandets kompetansefond, PK Entreprenør, Hennig Olsen Is, St. Gobain, Veidekke, IKT Agder IKS, Contrapasso AS, Agderforskning, GE Healthcare, Aker Solutions og Nøsted Kjetting.

Publisert 28.02.14

Agder

Søk her. Frist: 25. april

God ledelse handler om å være en god rollemodell – en inspirator, slik at handlekraft utløses. Målgruppen er nøkkelpersoner i både privat og offentlig sektor. Dette kan være talenter som har utmerket seg, styrekandidater, personer med spisskompetanse eller mennesker med ambisjoner om å være med på å prege landsdelen i fremtiden. 

Programmet består av 7 døgnsamlinger, en studietur og mentorordning og inneholder følgende:

·         Strategisk samfunnsforståelse

·         Etikk og omdømme

·         Internasjonalisering

·         Innovasjon og endring

·         Kommunikasjon

·         Balansert ledelse

Søknadsfrist: 25. april 2014

Oppstart: August 2014

Varighet: 2 semestre

Pris per deltaker: 17500 per semester. Opphold og reiseutgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss

Clare Jortveit

Prosjektleder

NHO Agder

clare.jortveit@nho.no
Telefon
92091016