Nye muligheter i offentlige innkjøp

I samarbeid med KS inviterer NHO Agder til gratis seminar om forretningsmuligheter i innovative offentlige innkjøp.

Steinar Roppen Olsen er prosjektleder for det regionale leverandørutviklingsprosjektet i Agder-fylkene.

Publisert 18.09.15

Agder

KS og NHO har sammen etablert "Nasjonalt program for leverandørutvikling". I Agder pågår det også et nasjonalt prosjekt som fokuserer på dette temaet. Målet er å bruke offentlig innkjøpsmakt til å etterspørre nye produkter og tjenester som ennå ikke er på markedet, og derigjennom stimulere til innovasjon og nyskaping.

Det arrangeres to seminarer torsdag 8. oktober - ett i Arendal (kl 0930)  og ett i Kristiansand (1330). Det er satt av ca to og en halv time til hvert arrangement. 

- Dette er en god mulighet for ulike næringsaktører til å lære mer om hvordan man kan samhandle med offentlig sektor om utviklingsprosjekter knyttet til offentlige innkjøp. Dette er særlig relevant for bedrifter som arbeider med produkter og tjenester relatert til bygg, anlegg, energi og miljø, men det vil også være relevant for ulike typer teknologibedrifter som er på jakt etter nye markedsmuligheter i en tid preget av omstilling, sier prosjektleder Steinar Roppen Olsen som er ansvarlig for det regionale leverandørutviklingsprosjektet i Agder-fylkene.

 Seminaret er gratis, men vi ber om påmelding på mail til prosjektleder steinar.roppen.olsen@nho.no