Optimisme i krevende tid

Selv om ringvirkningene av oljesmellen merkes i store deler av industrien i landsdelen, er det mange bedrifter som skaper nye muligheter i en krevende tid.

Jan Lindal leder Lindal Gruppen som etter tøffe år har klart å bygge seg opp igjen. Her sammen med regiondirektør Siri Mathiesen.

Publisert 18.02.16

Agder

I samarbeid med Lindal Gruppen arrangerte NHO Agder nylig et dialogmøte med ulike bedrifter i Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei. Flere av virksomhetene opplever krevende endringer i markedet, men nettopp i slike tider er det også mange som evner å tenke nytt og innovativt.

Olav Voie i Tvedestrand-bedriften Teamtec er en av dem som ser nye muligheter. De har akkurat signert en samarbeidsavtale med kjemikalie-giganten Evonik om felles markedsføring av et nytt system for rensing av ballastvann. Dette systemet vil være en helautomatisert løsning for rensing av ballastvann, noe som innebærer en stor miljøgevinst. Potensialet er enormt. Omlag 50.000 større skip globalt kan være en potensiell kundemasse. 

Sentrale bedrifter i østregionen deltok på NHO-møtet hos Lindal Gruppen.Ertec er en annen Tvedestrand-bedrift som har lykkes med å finne nye markeder, selv etter at den lokale fritidsbåtindustrien ble vesentlig redusert for få år siden. Suntec på Songe er en annen virksomhet som tidligere baserte seg på å levere båtutstyr, men som nå har blitt en ettertraktet produsent av moderne rekkverk til hus. I Gjerstad finner man bedrifter som Gjerstad Products som lager svært anerkjente skuffer til gravemaskinbransjen, og også tradisjonsrike Tellefsdal som nå har fått sveitiske Aebi Schmidt som nye eiere - noe som ser ut til å styrke virksomheten i Gjerstad. 

På industriområdet Moland Øst rett ved E18 finner man blant annet bedrifter som Terna Snekkeri - som leverer skreddersydd interiørdesign, Klaro som produserer kloakkrenseanlegg og selvfølgelig også Lindal Gruppen som er en betydelig aktør innenfor byggebransjen.

Dette var noen av bedriftene som deltok i dialogmøtet med NHO der felles utfordringer for næringslivet i regionen ble diskutert. Svært mange var naturligvis opptatt av samferdsel og vei, men også temaer knyttet til skatt og arbeidsgiveravgift, samhandling med offentlige partnere som Innovasjon Norge og  sykefravær ble diskutert i møtet.