Bedring for bedriftene

Det går bedre for næringslivet på Sørlandet, men færre sørlendinger deltar i arbeidslivet enn før oljenedturen startet.

#205

Flere piler peker riktig vei for næringslivet på Sørlandet. Fotograf: iStock

Publisert 11.12.17

Agder

Dette er blant hovedfunnene som kommer frem i NHOs økonomibarometer for 4. kvartal i 2017.

- Det har vært en klart positiv tendens i markedssituasjonen for de fleste bedriftene de to siste kvartalene, men samtidig er bedriftene usikre på hvordan utviklingen vil bli de nærmeste månedene, sier seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder. 

Bedring i virksomhetene

NHOs økonomibarometer er en sammenstilling av egenrapportering fra NHOs medlemsbedrifter, sammenholdt med økonomiske nøkkeltall knyttet til yrkesdeltakelse, eksporttall og boligbygging. I sum gir dette et godt bilde av den økonomiske situasjonen i regionen. 

Næringslivet på Sørlandet jobber fortsatt med å komme seg til hektene etter det dramatiske oljeprisfallet i 2014. Ringvirkningene har vært betydelige, selv om tallene i økonomibarometeret nå indikerer at situasjonen er i bedring for flertallet av virksomhetene.

- Boligbyggingen i regionen falt i 2016, men det er gledelig at denne har tatt seg opp igjen i årets tre første kvartaler. Det samme gjelder igangsetting av nye yrkesbygg. Samtidig er det store offentlige byggeprosjekter på gang, både innenfor veibygging og blant annet nye fengselsbygg, så situasjonen innen bygg- og anleggsbransjen ser positiv ut. Vi ser også at fallet i vareeksporten har snudd. I 2016 falt verdien av landsdelens vareeksport med hele 17 prosent, men de foreløpige tallene fra 2017 viser en vekst på fire prosent målt i verdi, sier Trond Madsen.

Arbeidsmarkedet bekymrer

Selv om flere piler peker oppover, er det fortsatt grunn til å bekymre seg over arbeidsmarkedet på Sørlandet. – Ledighetstallene har gått ned det siste året, men vi ser også at den samlede yrkesdeltakelsen synker. Det betyr at en større andel av arbeidsstyrken nå er ute av arbeidsmarkedet. Det er bekymringsfullt for verdiskapningen i landsdelen, understreker Trond Madsen.

Derfor mener NHO det er helt nødvendig med en politikk som skaper grunnlag for økt jobbskaping. – Politikerne kan ikke vedta nye jobber, men de kan legge til rette for at det skapes flere. Et eksempel på slik politikk er fjerningen av maskinskatten som ble vedtatt i Stortinget tidligere i høst. Det vil legge til rette for økte investeringer og dermed flere jobber i bedriftene. Vi er nødt til å skape flere jobber i næringslivet for å sikre velferden i fremtiden, sier Trond Madsen i NHO Agder.