Omstilling tar tid

NHO-bedriftene på Agder tror på bedring de nærmeste månedene. Det viser NHOs Økonomibarometer.

Øystein Dørum

Øystein Dørum Fotograf: NHO

Publisert 04.04.17

Agder

Det ferske økonomibarometeret – som tar pulsen på NHOs medlemsbedrifter – viser tydelig at stemningen og fremtidstroen er på vei opp over hele landet, og i alle næringer. Selv om det er flere bedrifter som rapporterer om en krevende markedssituasjon akkurat nå enn i forrige kvartal, så forventer bedriftsledere i regionen en bedring de kommende seks månedene.

Sammensatt bilde

De nasjonale tallene viser at antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover øker for fjerde kvartal på rad. I Agder-fylkene er dette bildet noe mer sammensatt når det gjelder vurderingen av markedssituasjonen akkurat nå, men når bedriftene blir bedt om å vurdere den nære fremtiden, så er optimismen på Sørlandet vesentlig større enn på nasjonalt nivå.

Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til presisjonsnivået i de regionale tallene, ettersom de kan variere fra kvartal til kvartal hvor mange bedrifter som svarer - og også hvilke næringer som er mest representert blant dem som svarer. Men over tid er det altså klare indikasjoner på at et økende antall bedrifter tror de går mot lysere tider.

- Markedsindeksen vår er nå omtrent på samme nivå som i 2012. Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Utviklingen på arbeidsmarkedet peker også i riktig retning. I mars falt summen av helt ledige og antall tiltaksdeltakere for fjerde måned på rad nasjonalt. NHO-bedriftene planlegger å øke bemanningen i inneværende år. Og tallet på planlagte oppsigelser og permitteringer er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Oljenedtur ikke over

NHOs sjeføkonom vil likevel ikke erklære "faren over". Norske bedrifter står foran krevende oppgaver, noe som ikke minst gjelder oljerelatert industri.

- Nedturen i oljevirksomheten er neppe over. Vi regner med fall i oljeinvesteringene også i år og neste år, med til sammen nye 15 prosent. Samtidig kan vi ikke forvente at oljeprisen skal tilbake til historisk høye nivåer.

I perspektivmeldingen legger regjeringen til grunn en oljepris på 65 dollar per fat. Forventet avkastning av oljefondet er nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.

- Det betyr vesentlig mindre oljepenger til statsbudsjettet. Økt oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter, sier Dørum.

- I tillegg drøyer omstillingene. En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet.