Orienteringsmøte om ny ordning for rapportering for bedrifter:                     "A-ordningen"

A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere. A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015.

Publisert 04.08.14

Agder

EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere) holder informasjonsmøte i Kristiansand 17. september. 

Meld deg på her.